KRÁLOVSKÝ PRŮVOD 
​​

Pouť císařovny Elišky

1. až 2. června 2024

 

První červnový víkend roku 2024 bude opět patřit průvodu české královny a císařovny římské Elišky, která poputuje Berounskem v doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského. Těšit se můžete na bohatý dobový program a spoustu zábavy!

Královský průvod se volně inspiruje historicky doloženou poutí královny Elišky za uzdravení jejího manžela Karla IV.

18. ročník Královského průvodu pořádá město Beroun ve spolupráci s městem Králův Dvůr a obcemi Tetín a Srbsko za podpory Středočeského kraje.

PROGRAM:

V každém městě či obci na trase průvodu je pro diváky i účastníky průvodu připraven bohatý doprovodný program

a stánky rozličné, nevyjímaje ty s občerstvením.

 

Slavnostní ​příjezd Královského průvodu oznámí lidu nejprve trubači, poté již bude slyšet víření bubnů a zanedlouho pak všichni spatří vlající praporce, jízdu na koních, historické vozy tažené koňmi, vyšňořené rytíře císařovniny gardy a lid urozený i prostý. Tito všichni budou císařovnu doprovázet na její pouti za uzdravení jejího manžela a svého krále krále Karla IV. Dokonce až z dalekého Alsaska, Durynska a Dolního Saska budou vypravena poselstva, aby se pouti za uzdravení císaře zúčastnila.

Při slavnostním přivítání lid shromážděný pozdraví sama císařovna Eliška, vévoda Štěpán II. bavorský a arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. 

Již tradiční součástí slavnostního přivítání je představení jednotlivých historických praporců, které jsou v průvodu neseny.

králův dvůr

zámek Králův Dvůr – sobota 1. června 2024

PROGRAM  SE  PŘIPRAVUJE

doprovodný program

10:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
přivítání průvodu, bubenická show, šermířské souboje, přivítání průvodu představiteli města, zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi


odjezd Královského průvodu
           
doprovodný program

královské město beroun

Husovo náměstí – sobota 1. června 2024

PROGRAM  SE  PŘIPRAVUJE

dobové tržiště, předvádění řemesel s dílničkami

13:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
přehlídka praporů, bubenická show, přivítání průvodu představiteli města, zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi


doprovodný program

 

V královském městě Beroun čeká na návštěvníky svátek řemesel!

Královský průvod dorazí na Husovo náměstí po obědě a následovat bude zábavný program pro rodiče a děti v podání SHŠ Lepus. 

Fotografie: David Vančišin, město Beroun. 

tetín

historické centrum  sobota 1. června a neděle 2. června 2024

PROGRAM  SE  PŘIPRAVUJE

Odpolední doprovodný program

PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
zdravice rychtáře, císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
bubenická show, dobové tanečnice a rytířský trunaj na počest císařovny (SHŠ Alotrium)


hostina, čili opékání buřtů v táboře královské gardy s rytíři i panoši, ke které bude hrát dobová hudba

 

 

První den zakončí Královský průvod s císařovnou svoji pouť na Tetíně, kde bude připraveno slavnostní přivítání nejen ze strany vedení obce, ale také církve. A to proto, že Tetín je významným místem, kde byla zavražděna kněžna Ludmila, první česká světice a prabába Karla IV. Návštěvníci se na Tetíně mohou těšit na dobový jarmark, hudbu, tanečnice a rytířský turnaj. Celý den bude zakončen hostinou.

V neděli 2. června pak průvod vyrazí po 10:00 z Tetína do Srbska. Cesta ho čeká vskutku nádherná, podél malebné řeky Berounky.

Fotografie: David Vančišin, Berounsko.

Srbsko

Srbsko – neděle 2. června 2024

PROGRAM  SE  PŘIPRAVUJE

Doprovodný program

PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU

zdravice rychtáře, císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
přehlídka praporů, bubenická show, rytířské souboje


Doprovodný program

V neděli v odpoledních hodinách vjede Královský průvod za víření bubnů slavnostně do Srbska. kde v srdci Českého krasu bude připraven program pro rodiny s dětmi. 


Fotografie: CBS, obec Srbsko.

trasa královského průvodu

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD

z Králova Dvora přes Beroun a Tetín až do Srbska

1. až 2. června 2024

Prosíme diváky, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost od jezdců, vozů a celého průvodu kvůli vlastní bezpečnosti !!!

sobota 1. června 2024

 

1.  radnice Králův Dvůr  

Trasa: Králův Dvůr radnice - zámek

Průvod započne své putování před radnicí Králův Dvůr, kde se bude formovat, poté projde přes náměstí Míru k ulici 5. května kde zabočí doprava k zámku Králův Dvůr.

 

2.  zámek Králův Dvůr  

Trasa : Králův Dvůr - Beroun, Husovo náměstí

Průvod se bude ubírat ulicemi: ze zámku Králův Dvůr do ulice 5. května, Tovární, V Lukách; poté cyklostezkou podél Litavky; podél silnice Koněpruská, podejde dálnici do ulice Tyršova, pak ulicí Havlíčkova a Na Klášteře k radnici v Berouně na Husově náměstí.

 

3.  Beroun, Husovo náměstí  

Trasa: Beroun, Husovo náměstí - Tetín centrum

Po slavnostním uvítání zástupci města Berouna a doprovodném programu se průvod vypraví ke své poslední sobotní zastávce do staroslavného Tetína.

Ubírat se bude ulicemi: Palackého, Hornohradební, Havlíčkova, Nám. M. Poštové, Tyršova, Koněpruská, Na Ratince a dále pak stezkou sv. Ludmily k Tetínu, kde se napojí na silnici Župní a dojede na náměstí 9. května v Tetíně, kde bude připraveno slavnostní uvítání.

                            

4. Tetín - náměstí 9. května 

Ukončení prvního dne cesty

 

neděle  2. června 2024                              

 

5.   Tetín 

Trasa: Tetín, historické centrum - Srbsko, Camp Srbsko

Po rozloučení s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem ulicemi: Dr. Aksamita, Na Knížecí, Hájka z Libočan, k řece Berounce a podél ní pak do Srbska. V Srbsku pojede ulicemi: Za Vodou, přes Srbeckou lávku, dále ulicí K Přívozu, Sokolskou a Na Bříči do Campu Srbsko, kde zakončí své nedělní putování.

 

6.   Srbsko 

   

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

účinkující

Alžběta Pomořanská
královna česká a
císařovna římská

vévoda Štěpán II. Bavorský

Jiří W. Petrášek

 

arcibiskup
Jan Očko z Vlašimi

Vladimír Míka
 

dvorní maršálek Johann
ritter von Chwalowitz

Josef Johann Kutílek
 

garda císařovny

ALOTRIUM
rytíř Jákob   -  Jakub Dušek
Jan Jeník ze Srbska   -  Jan Uchytil
Josef z Kunratic -  Josef Kysílko
panoši Kašpar a Adam

Vyslanci města Molsheim Alsace

Grand connétable de la ville de Molsheim
Thierry Peter et son entourage
 Chevalier Luc Blattner du Stierkopf de Molsheim - Luc Blattner avec femme

Vyslanci města Goslar
Niedersachsen

Urte Schwerdtner
a další

Vyslanci města Themar
Thüringen

Frau Müller, Herr Müller, Freulein Müller  Erich und Karin Schneider, 
GudrunSchmidt,Monika und Leonhard Masur

Královští hudci
bubeníci

Gard Brno
Luboš Macholán a spol.

Fraucimor

Alotrium
Markéta Dvořáková
Klára Lásková
a další
 

Jízda

Jízda svobodných rytířů - stáj Ráfa 
a další


 

Vozy

HISTORIE
 

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.
L.P. 2022

 

První červnový víkend loňského roku již po šesté zavítalo do poberouní středověké bavorské poselstvo.

 

Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjel ve vší slávě v sobotu 4. června z Králova Dvora přes Beroun na Tetín, kde přenocoval. V neděli 5. června se pak vydal půvabným údolím řeky Berounky do Srbska.

Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

Role vévody Bavorského se již podruhé zhostil Jiří Werich Petrášek, heroldem byl Petr Merxbauer a dvorským maršálkem tradičně Josef "Johann" Kutílek .

Zbrojnoše a praporečníky ztvárnilla skupina historického šermu Alotrium, v roli bubeníků se představila skupina Gard z Brna, dále pak byly dobovou atmosféru dotvářeli jezdci na koních a dobové kočáry. Organizace se opět ujala SHŠ Alotrium.

I při loňském již šestém ročníku Poselstva vévody bavorského byl v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém je uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, byl v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavováván na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II..

K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv. Václava byla zhotovena socha svaté Ludmily, která je umístěna ve staroslavném Tetíně. 

kontakty pro veřejnost

Ing. Josef J. Kutílek

Organizace Královského průvodu

tel.: +420 777 118 892
e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

Mgr. Ladislava Doležalová

Svod a organizace koní a vozů

e-mail: ladkadolezalova@centrum.cz
 

Lenka Kutílková

Správa webových stránek

e-mail: reginleif@centrum.cz
tel.: +420 777 118 891

Eliška Hochsteigerová

marketing, PR

e-mail: osva3@muberoun.cz
tel.: +420 603 503 372

Vytvořte si  web zdarma