KRÁLOVSKÝ PRŮVOD 
​​

Pouť císařovny Elišky

1. až 2. června 2024

 

První červnový víkend roku 2024 bude opět patřit průvodu české královny a císařovny římské Elišky, která poputuje Berounskem v doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského. Těšit se můžete na bohatý dobový program a spoustu zábavy!

Královský průvod se volně inspiruje historicky doloženou poutí královny Elišky za uzdravení jejího manžela Karla IV.

18. ročník Královského průvodu pořádá město Králův Dvůr ve spolupráci s městem Beroun a obcemi Tetín a Srbsko za podpory Středočeského kraje a města Dobřichovice.

PROGRAM:

V každém městě či obci na trase průvodu je pro diváky i účastníky průvodu připraven bohatý doprovodný program

a stánky rozličné, nevyjímaje ty s občerstvením.

 

Slavnostní ​příjezd Královského průvodu oznámí lidu nejprve trubači, poté již bude slyšet víření bubnů a zanedlouho pak všichni spV atří vlající praporce, jízdu na koních, historické vozy tažené koňmi, vyšňořené rytíře císařovniny gardy a lid urozený a prostý. Tito všichni budou císařovnu doprovázet na její pouti za uzdravení jejího manžela a svého krále krále Karla IV. Dokonce až z dalekého Alsaska, Durynska a Dolního Saska budou vypravena poselstva, aby se pouti za uzdravení císaře zúčastnila.

Při slavnostním přivítání lid shromážděný pozdraví sama císařovna Eliška, vévoda Štěpán II. bavorský a arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. 

Již tradiční součástí slavnostního přivítání je představení jednotlivých historických praporců, které jsou v průvodu neseny.

králův dvůr

zámek Králův Dvůr – sobota 3. června 2023

PROGRAM

9:30   hudba flétny
9:40   dobová hudba Milvus
9:50   kejklíř Rudy Harden

10:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
přivítání průvodu, bubenická show, šermířské souboje, přivítání průvodu představiteli města, zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi


11:00   odjezd Královského průvodu
11:00   dobové tance Lukretia
11:10   dobová hudba Milvus
11:20   Gladius – turnaj Blaničtí rytíři
11:30   loutkové divadlo – pohádka
12:10   kejklíř Rudy Harden
12:25   dobová hudba Milvus
12:35   historické tance Lukretia
12:45   kejklíř Rudy Harden

Historický šerm, bubenická show, kejklíř a jeho rozmanité kejkle, loutkové divadlo, dobová hudba a tance, tržiště, dílničky pro děti, a to hlavní slavnostní příjezd Královského průvodu.  To vše na vás čeká na první zastávce letošního Královského průvodu na zámku v Králově Dvoře, kde bude probíhat program od 9:30 do 13:00 hodin. Návštěvníci mohou sledovat program, projít se po tržišti, osvěžit se u stánku s občerstvením a užívat si jedinečnou atmosféru v areálu renesančního zámku.

Fotografie: Kamila Kohoutová, Berounsko.

královské město beroun

Husovo náměstí – sobota 3. června 2023

PROGRAM

12:00   dobové tržiště, předvádění řemesel s dílničkami
kořenářka, svíčkařka, písař, dráteník, caletnictví, mlynář, krajkářka, nožíř, řezbář, kovář, přadlena, keramika (Muzeum Berounské keramiky)

13:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
přehlídka praporů, bubenická show, přivítání průvodu představiteli města, zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi


13:30   rytířský turnaj SHŠ Lepus
14:20   velká papírová bitva o hrad pro děti
15:00   odjezd Královského průvodu
15:15   komentovaná vycházka Berounem s průvodkyní Muzea Českého krasu, začíná se u Jenštejnského domu, Husovo náměstí čp. 87 (Muzeum Českého krasu) a končí se u Muzea berounské keramiky
16:15   pohádka O Budulínkovi v zahradě Muzea berounské keramiky

 

V královském městě Beroun čeká na návštěvníky svátek řemesel! Dobové tržiště bude otevřeno od 12:00 do 17:00. Královský průvod dorazí na Husovo náměstí po obědě a následovat bude zábavný program pro rodiče a děti v podání SHŠ Lepus. Ke konci odpoledne začne komentovaná vycházka městěm s průvodkyní Muzea Českého krasu. Tečkou na závěr bude pohádka O Budulínkovi v zahradě Muzea Berounské keramiky. A kdo by si chtěl v průběhu odpoledne slávu na náměstí prohlédnout z ptačí perspektivy, může navštívit Plzeňskou bránu. 

Fotografie: David Vančišin, město Beroun. 

tetín

historické centrum  sobota 3. června a neděle 4. června 2023

PROGRAM

13:00   jarmark a foto koutek u stánku Muzea Tetín
15:00   vernisáž výstavy Soukromý vesmír (Petr Hejný) v kostele sv. Jana Nepomuckého (Sdružení sv. Ludmily)
15:45   vystoupení dobové hudby Miritis
16:45   vystoupení kejklíře Filipa

17:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
zdravice dětí (sbor Tetínské hlásky), zdravice rychtáře, císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
bubenická show, dobové tanečnice a rytířský trunaj na počest císařovny (SHŠ Alotrium)


18:00   hostina, čili opékání buřtů v táboře královské gardy s rytíři i panoši, ke které bude hrát dobová hudba Miritis

 

 

První den zakončí Královský průvod s císařovnou svoji pouť na Tetíně, kde bude připraveno slavnostní přivítání nejen ze strany vedení obce, ale také církve. A to proto, že Tetín je významným místem, kde byla zavražděna kněžna Ludmila, první česká světice a prabába Karla IV. Návštěvníci se na Tetíně mohou těšit na dobový jarmark, hudbu, tanečnice a rytířský turnaj. Celý den bude zakončen hostinou.

V neděli 4. června pak průvod vyrazí po 10:00 z Tetína do Srbska. Cesta ho čeká vskutku nádherná, podél malebné řeky Berounky.

Fotografie: David Vančišin, Berounsko.

Srbsko

Camp Srbsko – neděle 4. června 2023

PROGRAM

12:00   dobové řemeslné stánky
dráteník, keramika, ražba mincí, kořenářka a krajkářka, u vybraných stánků si i návštěvníci budou moci vyzkoušet svou zručnost
13:00  sokolník – ukázka práce s dravci
13:15  hod sekerou, střelba z luku


14:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU

zdravice rychtáře, císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
přehlídka praporů, bubenická show, rytířské souboje, dobové tance


15:00   rytířský turnaj SHŠ Lepus
15:30   ukázka práce sokolníka
15:45   velká papírová bitva o hrad pro děti

 

V neděli vjede Královský průvod za víření bubnů slavnostně do Srbska okolo 14:00. Ve zdejším kempu, který leží v srdci Českého krasu budou připraveny dobové stánky s řemesly, program pro rodiny s dětmi a dokonce i sokolnická show. Kromě připraveného občerstvení budou mít návštěvníci také příležitost okusit pivo z místního minipivovaru Srbecký Lok.
Fotografie: CBS, obec Srbsko.

trasa královského průvodu

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD

z Králova Dvora přes Beroun a Tetín až do Srbska

3. až 4. června 2023

Prosíme diváky, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost od jezdců, vozů a celého průvodu kvůli vlastní bezpečnosti.

sobota 3. června 2023

 

1.  radnice Králův Dvůr  9:30

Trasa: Králův Dvůr radnice - zámek

Průvod započne své putování před radnicí Králův Dvůr, kde se bude formovat, poté projde přes náměstí Míru k ulici 5. května kde zabočí doprava k zámku Králův Dvůr.

 

2.  zámek Králův Dvůr  10:00 - 11:00

Trasa : Králův Dvůr - Beroun, Husovo náměstí

Průvod se bude ubírat ulicemi: ze zámku Králův Dvůr do ulice 5. května, Tovární, V Lukách; poté cyklostezkou podél Litavky; podél silnice Koněpruská, podejde dálnici do ulice Tyršova, pak ulicí Havlíčkova a Na Klášteře k radnici v Berouně na Husově náměstí.

 

3.  Beroun, Husovo náměstí  13:00 - 15:00

Trasa: Beroun, Husovo náměstí - Tetín centrum

Po slavnostním uvítání zástupci města Berouna a doprovodném programu se průvod vypraví ke své poslední sobotní zastávce do staroslavného Tetína.

Ubírat se bude ulicemi: Palackého, Hornohradební, Havlíčkova, Nám. M. Poštové, Tyršova, Koněpruská, Na Ratince a dále pak stezkou sv. Ludmily k Tetínu, kde se napojí na silnici Župní a dojede na náměstí 9. května v Tetíně, kde bude připraveno slavnostní uvítání.

                            

4. Tetín - náměstí 9. května  17:00 - 18:30

Ukončení prvního dne cesty

 

neděle  4. června 2023                              

 

5.   Tetín  10:00 - 10:30

Trasa: Tetín, historické centrum - Srbsko, Camp Srbsko

Po rozloučení s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem ulicemi: Dr. Aksamita, Na Knížecí, Hájka z Libočan, k řece Berounce a podél ní pak do Srbska. V Srbsku pojede ulicemi: Za Vodou, přes Srbeckou lávku, dále ulicí K Přívozu, Sokolskou a Na Bříči do Campu Srbsko, kde zakončí své nedělní putování.

 

6.   Srbsko - Camp Srbsko  14:00 - 16:00

   

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

účinkující

Alžběta Pomořanská
královna česká a
císařovna římská

Barbora Rosenbaumová

vévoda Štěpán II. Bavorský

Jiří W. Petrášek

 

arcibiskup
Jan Očko z Vlašimi

Vladimír Míka
 

dvorní maršálek Johann
ritter von Chwalowitz

Josef Johann Kutílek
 

garda císařovny

ALOTRIUM
rytíř Jákob   -  Jakub Dušek
Jan Jeník ze Srbska   -  Jan Uchytil
Josef z Kunratic -  Josef Kysílko
panoši Kašpar a Adam

Vyslanci města Molsheim Alsace

Grand connétable de la ville de Molsheim
Thierry Peter et son entourage
 Chevalier Luc Blattner du Stierkopf de Molsheim - Luc Blattner avec femme

Vyslanci města Goslar
Niedersachsen

Urte Schwerdtner
a další

Vyslanci města Themar
Thüringen

Frau Müller, Herr Müller, Freulein Müller  Erich und Karin Schneider, 
GudrunSchmidt,Monika und Leonhard Masur

Královští hudci
bubeníci

Gard Brno
Luboš Macholán a spol.

Fraucimor

Alotrium
Markéta Dvořáková
Klára Lásková
a další
 

Jízda

Jízda svobodných rytířů - stáj Ráfa 
a další


 

Vozy

HISTORIE
 

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.
L.P. 2022

 

První červnový víkend loňského roku již po šesté zavítalo do poberouní středověké bavorské poselstvo.

 

Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjel ve vší slávě v sobotu 4. června z Králova Dvora přes Beroun na Tetín, kde přenocoval. V neděli 5. června se pak vydal půvabným údolím řeky Berounky do Srbska.

Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

Role vévody Bavorského se již podruhé zhostil Jiří Werich Petrášek, heroldem byl Petr Merxbauer a dvorským maršálkem tradičně Josef "Johann" Kutílek .

Zbrojnoše a praporečníky ztvárnilla skupina historického šermu Alotrium, v roli bubeníků se představila skupina Gard z Brna, dále pak byly dobovou atmosféru dotvářeli jezdci na koních a dobové kočáry. Organizace se opět ujala SHŠ Alotrium.

I při loňském již šestém ročníku Poselstva vévody bavorského byl v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém je uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, byl v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavováván na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II..

K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv. Václava byla zhotovena socha svaté Ludmily, která je umístěna ve staroslavném Tetíně. 

kontakty pro veřejnost

PRO STÁNKAŘE:

Kapacity všech tržišť jsou již naplněny, je možné se přihlásit pouze do Králova Dvora, kde bude probíhat program od 9.30 do 13 hodin. Kontakt: Mgr. Jitka Egartová

tel.: 736 174 365, e-mail: jitka.egartova@kraluv-dvur.cz

Ing. Josef J. Kutílek

Organizace Královského průvodu

tel.: +420 777 118 892
e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

Mgr. Ladislava Doležalová

Svod a organizace koní a vozů

e-mail: ladkadolezalova@centrum.cz
 

Lenka Kutílková

Správa webových stránek

e-mail: reginleif@centrum.cz
tel.: +420 777 118 891

Eliška Hochsteigerová

marketing, PR

e-mail: osva3@muberoun.cz
tel.: +420 603 503 372

Vytvořte si  web zdarma