královský průvod   
11. - 12. 9. 2021

Královský průvod císaře Karla IV.   11. - 12. 9. 2021

     Přátelé, účastníci a podporovatelé Královského průvodu, po dlouhém zvažování všech pro a proti, vzhledem k aktuální situaci a platným omezením byl rozhodnutím pořadatele Průvod císaře Karla IV. z Radotína na Karlštejn PŘESUNUT NA TERMÍN 11. - 12. ZÁŘÍ 2021. Děkujeme všem za pomoc a podporu a těšíme se v září.

     Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na přípravách letošního průvodu podílí. Zejména managementu města Dobřichovice, spolku Doba Karlova, všem členům skupiny historického šermu Alotrium, agentuře Reginleif festivitates, bubeníkům, destinační agentuře Berounsko, všem jezdcům a stájím, veterinářům, příslušníkům SDH a PČR, pověřeným pracovníkům měst Králův Dvůr, Beroun a obce Tetín. Starostce obce Karlík a městské části Zbraslav, starostce obce Lety, Spolku pro partnerská města Černošic a zahraničním účastníkům z měst Themar a Molsheim a samozřejmě vám všem, kteří plánujete účastnit se letošního průvodu, neboť vy jste hlavní oporou v našem snažení.
     Dále vám všem, kteří jste se se rozhodli v různými způsoby průvod podpořit a to: Středočeskému Kraji za přislíbenou finanční podporu, regionu Dolní Berounka za finanční podporu, firmám Crocodille ČR, Mikov sro, Dallmayr kaffee, Autoservis VRF, Fundusu Barradov, K+P kancelářský servis, Transhospital Řevnice a Ranči DB za přislíbenou materiální podporu průvodu.

O  královském průvodu

Prezentační video

Průvod Karla IV. na Karlštejn

Ve dnech 11. - 12. září LP 2021

proběhne již čtrnáctý ročník Královského průvodu.   

    

    Již tradiční Průvod Karla IV. na Karlštejn volně navazuje na historickou tradici poutě, spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).        

    Čtrnáctý ročník Královského průvodu pořádá po sedmé město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a spolkem Doba Karlova za finanční  podpory Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní Berounka, Městských částí Radotín a Zbraslav.  

    Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří v průvodu nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.

 

    Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu,

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského.

    V roce 2021 proběhl ve dnech 5. - 6. června pátý ročník Poselstva vévody bavorského z Králova Dvora na Karlštejn. 

    Poselstvo vévody bavorského z Králova Dvora se z iniciativy měst Králův Dvůr a Beroun; a obcí Tetín a Srbsko uskutečnilo v plánovaném termínu 5. - 6. června 2021 v omezeném rozsahu za přísného dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021.

     Organizace poselstva se překvapivě ujala SHŠ Alotrium.

Více

Královský průvod na Karlštejn

 

"A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

 

Císařský průvod Karla IV. se na svou cestu vydá za zvuku bubnů a s rozvinutými korouhvemi v sobotu 11. září před polednem z Radotína. Bude pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic k zámku, u kterého bude také v sobotu odpoledne a večer probíhat interaktivní výstava o životě v době Karla IV. V neděli půjde císařský průvod přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň až na tzv. císařskou louku nad hradem Karlštejn (vyhlídkové místo s křížem na žluté turistické trase, severně od Hlásné Třebaně). V průvodu budete moci spatřit císaře Karla IV. s jeho manželkou císařovnou Eliškou Pomořanskou a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Společnost jim budou dělat dvořané a zbrojnoši, ale uvidíte i kejklíře či loveckou družinu se psy a dravci. Nebudou chybět ani vozy s krásnými dvorními dámami a další doprovod dvora - například spolek bubeníků Mortem a středověká kapela Krless. Organizace tohoto průvodu se letos poprvé spolu se skupinou historického šermu Alotrium a městem Dobřichovice ujme spolek pro živou historii Doba Karlova. Cílem spolku Doba Karlova je přinést v rámci možností historicky věrohodnou rekonstrukci průvodu - účastníci budou mít na sobě repliky středověkých oděvů a i složení průvodu a dramaturgie vystupování v jednotlivých zastávkách se bude řídit historickými vzory. Diváci také budou mít možnost být svědky komentovaného středověkého banketu a pěšího turnaje rytířů při zastávce v Hlásné Třebani.

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

První červnový víkend zavítalo do poberouní středověké bavorské poselstvo.

 

Poselstvo vévody bavorského z Králova Dvora se z iniciativy měst Králův Dvůr a Beroun; a obcí Tetín a Srbsko uskutečnilo v plánovaném termínu 5. - 6. června 2021 v omezeném rozsahu za přísného dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021. Organizace se pak ujala SHŠ Alotrium.

 

Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjel ve vší slávě dne 5. června L. P. 2021 z Králova Dvora přes Beroun na Tetín, kde přenocoval. V neděli 6. června se pak vydal do Srbska.

Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

Role vévody Bavorského se zhostil Jiří Werich Petrášek, role herolda se v letošním roce ujal Josef "Johann" Kutílek .

Zbrojnoše a praporečníky ztvárnila skupina historického šermu Alotrium, v roli bubeníků se nově představila skupina Gard z Brna, dále jste pak v průvodu moíhli spatřit jezdce na koních a dobové kočáry.

I při letošním již pátém ročníku Poselstva vévody bavorského byl v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém je uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, byl v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavováván na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II..

K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv. Václava byla zhotovena socha svaté Ludmily, která je umístěna ve staroslavném Tetíně. 

program a trasa

Královský průvod císaře Karla IV. na Karlštejn

11. - 12. září L.P. 2021

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

sobota 11. září 2021

 

1. 11:30  Radotín, náměstí Petra a Pavla

Slavnostní nástup a začátek průvodu.

Trasa: Radotín, náměstí Petra a Pavla  - Černošice Sportpark Berounka / louka u betonárky /  

 

2. 14:15 - 14:45  Černošice, sport park Berounka

Přivítání císařského průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

Trasa: Černošice sport park Berounka - Černošice Mokropsy, Masopustní náměstí

 

3. 16:30 - 17:00  Černošice Mokropsy

Přivítání císařského průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

Trasa: Černošice Mokropsy, Masopustní náměstí - Dobřichovice, Křižovnické náměstí

 

4. 19:00 - 20:00  Dobřichovice

Přivítání císařského průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

V Dobřichovicích vystoupí také historická kapela a bude zde připravena v sobotu odpoledne a večer interaktivní výstava o životě v době Karla IV.

Ukončení 1. dne cesty

 

 

neděle 12. září 2021

 

1. 9.30  Dobřichovice

Zahájení druhého dne cesty na Karlštejn.

Trasa:  Dobřichovice zámek - Lety, Na návsi 

 

2. 10:00-10:30  Lety

Přivítání císařského průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

V Letech se z průvodu oddělují z technických důvodů vozy, které pokračují přes Rovinu do Hlásné Třebaně, kde se znovu potkají se zbytkem účastníků.

Trasa:  Lety, Na návsi - Řevnice, náměstí Jiřího z Poděbrad

 

3. 12:15 - 12:45  Řevnice

Přivítání císařského průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

Trasa: Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad - Zadní Třebaň, Na Návsi

 

4. 14:15  Zadní Třebaň

Zadní Třebaní průvod pouze projíždí.

Trasa: Zadní Třebaň, Na Návsi - Hlásná Třebaň, louka u jezu

 

5. 15:00 - 16:00  Hlásná Třebaň

V Hlásné Třebani na louce u jezu proběhne přivítání císařského průvodu starostou obce, pěší rytířský turnaj komentovaný královský banket k občerstvení urozených účastníků průvodu, včetně vystoupení muzikantů.

Trasa: Hlásná Třebaň, louka u jezu - Karlštejn

 

6.  17:30  Slavnostní příjezd na tzv. Císařskou louku U křížku nad Karlštejnem.

Slavnostní ukončení akce a udělení pamětních odznaků.

Vozy se z průvodu oddělí před Císařskou loukou.

 

program  a  trasa

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského

5. - 6. června L.P. 2021

Prosíme náhodné diváky, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost od jezdců, vozů a celého poselstva - za prvé kvůli vlastní bezpečnosti, za druhé kvůli aktuálním hygienickým opatřením.

sobota 5. června 2021

 

1.  10:00 radnice Králův Dvůr

Trasa: Králův Dvůr radnice - zámek

Průvod započne své putování před radnicí Králův Dvůr, poté projde přes náměstí Míru k ulici 5. května kde zabočí doprava k zámku Králův Dvůr.

 

2.  10:05 - 10:30  zámek Králův Dvůr

Trasa : Králův Dvůr - Beroun, Husovo náměstí

Průvod se bude ubírat ulicemi: ze zámku Králův Dvůr do ulice 5. května, Tovární, V Lukách; poté cyklostezkou podél Litavky; podél silnice Koněpruská, podejde dálnici do ulice Tyršova, pak ulicí Havlíčkova a Na Klášteře k radnici v Berouně na Husově náměstí.

 

3.  11:30 - 12:00  Beroun, Husovo náměstí  

Trasa: Beroun Husovo náměstí - areál Městské knihovny

Po krátkém přivítání zástupci města Berouna průvod za víření bubnů objede slavnostně Husovo náměstí a bude pokračovat ulicí Česká, Politických vězňů, přes Wagnerovo náměstí do ulice Talichova, U Kasáren do areálu Městské knihovny Beroun (bývalá kasárna 88. pěšího pluku).

 

4.  12:30 - 14:30  areál Městské knihovny Beroun 

Trasa: Beroun Městská knihovna - Tetín

Po slavnostním uvítání vévody Štěpána a zástupců města Berouna se průvod vypraví ke své poslední sobotní zastávce do staroslavného Tetína.

Ubírat se bude ulicemi: Talichova, Okružní, Pod Kaplankou, Politických vězňů, Nám. M. Poštové, Tyršova, Koněpruská, Na Ratince a dále pak stezkou sv. Ludmily k Tetínu, kde se napojí na silnici Župní a dojede na náměstí 9. května, kde bude také připraveno slavnostní uvítání.

                            

5. 16:00 - 17:30  Tetín - náměstí 9. května

Ukončení prvního dne cesty

 

neděle  6. června 2021                              

 

5.   10:00 - Tetín

Po rozloučení vévody bavorského Štěpána II. s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem k řece Berounce a podél ní pak do Srbska.

Trasa: Tetín - Srbsko

Ubírat se bude z náměstí 9. května ulicí Dr. Aksamita, Na Knížecí, Hájka z Libočan, dále pak stezkou sv. Ludmily podél řeky Berounky k Srbsku. V Srbsku pak projde ulicí Za Vodou, přes Srbeckou lávku do Ulice V Náklích.

 

6.   11:30 - 12:00 Srbsko  

   

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu!

účinkující

Císařský pár


    Císař římský a král český Karel IV.     
- Lumír Mácha  -

česká královna Eliška Pomořanská 
- Marie Čížková -

 

VIP

vévoda Štěpán II. Bavorský  
- Jiří Werich Petrášek -

bratr císaře Jan Jindřich
- Petr Bendl -

arcibiskup Arnošt z Pardubic
- Vladimír Míka -
 

Královský dvůr

královský herold
- Tomáš Zdeslav Straka -

dvorní maršálek doprovázející vévodu Štěpána II. Johann ritter von Chwalowitz 
- Josef Johann Kutílek -

Děpolt z Rýzmberka
doprovázející vévodu Štěpána II.

- Petr Merxbauer -

 

Královský doprovod
vévody Štěpána II.
- Alotrium

Francis Sličný  -   František Rosol
rytíř Jákob   -  Jakub Dušek
Jarmül ritter von Warta   -  Jaromír Hájek Jan Jeník ze Srbska   -  Jan Uchytil
Peter von Litovel  -  Petr Jurečka
Josef z Kunratic -  Josef Kysílko
Jiří z Třebaně - Jiří Barchánek
panoš - Lukáš Jandus

Vyslanci města Molsheim Alsace
- letos budou pouze v duchu s námi -

Grand connétable de la ville de Molsheim
Thierry Peter  
Grand Argentier de la confrérie des Molsemer Kaffeebich - Guy Schitter Chevalier Luc Blattner du Stierkopf de Molsheim - Luc Blattner
 Dame Paulette de Molsheim  
Paulette Schitter
 Dame Agnès du Stierkopf de Molsheim  Agnès Blattner

Vyslanci města Themar
Thüringen
- letos budou pouze v duchu s námi - 

Frau Müller

Herr Müller

Freulein Müller

  Erich und Karin Schneider

Gudrun Schmidt

Monika und Leonhard Masur

Dvořané

paní Olinka z Modřan - Olga Rácová
paní Ivana Kladenská  - Ivana Šípalová
paní Petra Kateřina z Hájů - Kateřina Petrová

 Waltherus miles de Cossors se svou družinou

rytíř Walter řečený z Kosoře - Jiří Lorenz Firinc Antonio - Antonín Stárka​ Josefus Koléčko - Josef Pitor 
Elvíra ze Smíchowa - Jaroslava Lorenzová 
​ Eufritína Bílý vlas - Terezka Černá
panoš Vincent - Jiří Pitor
lazebnice Dana - Dana Vaňková
Smyl Flek z Nohavic - Milan Motyčka  Bystroočko Klaris - Klára Fricová
Lukrécie Skoková - Anna Fricová 

Královští hudci

středověká kapela REBULE

BUBENÍCI:
Gard Brno
Luboš Macholán a spol.

Spolek Mortem

Fraucimor

Alotrium
Viola Theodora z Honic
Lenka Svobodová-Honická
Veronika von Thammühl
Veronika Pokorná
 Karolína - Karolína Krobová

Jízda

Jízda svobodných rytířů - stáj Ráfa Maršíčkovi
 družiník Žibřid Vražda
Michaela "Nyemi" Hertlíková​​
 

Vozy

Jezdecká stáj Krokočín
Jana " Jane " Čápová
Jirka " Jura " Chlanda

Lukáš Zíka a spol.
Olga Brunnerová a spol.
Luděk Frencl a spol.
Robert Pastorek

suvenýry

Jako upomínku na Královský průvod jsme připravili:

Plátěná taška

Zakoupit si ji můžete za 99,- Kč.
Lze domluvit zaslání či osobní předání v Berouně, Praze a okolí prostřednictvím zprávy, e-mailu či na tel. 777 118 892, 777 118 891.

Replika poutního odznaku

V roce 1354 povolil papež Inocent VI. zavedení svátku Kopí a hřebů Páně (Festum lancee et clavium).
Ku příležitosti „svátku Svátostin“ se vyráběl kovový poutní odznak s  postavami pravděpodobně sv. Petra a Karla IV. držícího Svaté kopí, který si poutníci mohli zakoupit  jako upomínku i jako druhotnou relikvii.
Naši repliku jsme nechali vyrobit podle jediného dochovaného exempláře, který je uložen v Muzeu hlavního města Prahy.

Jako upomínku na letošní čtrnáctý ročník Královského průvodu jej obdrží ti poutníci, kteří s námi v kostýmu dojdou až na Císařskou louku v Karlštejně.

poděkování

Za celý pořadatelský tým děkujeme všem, kteří nám s nadšením a ochotou pomáhají při přípravách a realizaci

Průvodu Karla IV.!!!

~   Děkujeme pořadatelskému městu Dobřichovice v čele s Ing. Petrem Hamplem, jakož i Ing. Michaelu Pánkovi, který nad celým Průvodem Karla IV. drží otcovskou ruku !

~   Náš vřelý dík patří všem purkmisrům, obcím, městům a městysům, taktéž jejich spolkům, které připravují důstojné uvítání císaři Karlu IV. a jeho doprovodu, a o jejich rozptýlení během pouti na hrad Karlšten se tak zaslouží !   

~   Děkujeme Středočeskému kraji za podporu !

~   Děkujeme Nele Krajčové ( Barrandov Fundus )  za odborné rady a pomoc při odívání hlavních aktérů Královského průvodu !

~   Děkujeme i všem fotografům, jmenovitě pak S. Šeré, J. Macenauerovi a R. Albrechtovi, bez jejichž přispění by veškeré naše snažení zmizelo v propadlišti dějin !

~   A v neposlední řadě děkujeme našemu skvělému technickému týmu nadšenců a přátel, kteří se během Královského průvodu ve veliké míře podílejí na jeho zdárném průběhu !!!

 

  A materiálně průvod podporují :

   pivovar Ferdinand  

   Crocodille  - bagety a sendviče

   René Sion  -  Dallmayr Kaffe

   Petr Kozák - K & V Elektro

   JUDr Václav Majer - Pivovar Berounský medvěd

   Vladimíra Přikrylová - Amond

   Vinné sklepy Valtice

   VínoSto - vinotéka Beroun

Náš team

KONTAKTY :

Ing. Josef Kutílek

Organizace Královského průvodu, PR, media

tel.: +420 777 118 892

e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

email: pruvodkarlaiv@centrum.cz

Mgr. Tomáš Straka

Realizace dobové části Královského průvodu Karla IV. z Radotína na Karlštejn

Ing. Ladislava Cvrčková

Město Dobřichovice - pořadatel

Karolína Kratochvílová

Technické zabezpečení a organizace koní a vozů - ​​​​​​​Královský průvod císaře Karla IV. 

Mgr. Ladislava Doležalová

SVOD KONÍ
Technické zabezpečení a organizace koní a vozů - Poselstvo vévody bavorského

Lenka Svobodová

Správa webových stránek

tel.: +420 777 118 891

e-mail: reginleif@centrum.cz

e-mail: pruvodkarlaiv@centrum.cz

 

Jak to všechno začalo

V roce 2006 proběhl první ročník Královského průvodu.

V roce 2014 se město Dobřichovice poprvé ujímá pořádání Královského průvodu .

   Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu " Poselstvo vévody bavorského Štěpána II. "

    V letošním roce proběhne ve dnech 2. - 3. června třetí ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn, kde se obě větve spojí a společně uloží korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna.

 

   Čtrnáctý ročník Královského průvodu na Karlštejn ZRUŠEN.