královský průvod   2. - 3. 6. 2018

Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn

Dvanáctý ročník Královského průvodu se ponese v duchu oslav výročí 670 let od založení Nového Města pražského, Pražské                                                             univerzity a položení základního kamene ke Karlštejnu

O  královském průvodu

Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 2. června L. P. 2018  z Radotína. Poté se ubírati bude přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde přenocuje.  

*

     V neděli 3. června se královský průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže společně s poselstvem vévody Štěpána II. slavnostně uložil korunovační klenoty. 

*

Z Králova Dvora vyjede dne 2. června L.P. 2018 vstříc císaři Karlu IV. poselstvo vévody Štěpána II. bavorského. Setkají se v neděli 3. června v Budňanech ( dnes Karlštejn ) a společně pak vystoupají na nádvoří hradu Karlštejna. 

Prezentační video

Průvod Karla IV. na Karlštejn

Ve dnech 2. - 3. června LP 2018

proběhne již dvanáctý ročník Královského průvodu.   

    

    Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě, spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).        

    Dvanáctý ročník Královského průvodu pořádá po páté město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za finanční  podpory Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní Berounka, Městských částí Radotín a Zbraslav, a hradu Karlštejn.  

    Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře.

    Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří jdou v čele průvodu a nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.

 

    Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu

 Poselstvo vévody Štěpána II. 

    V letošním roce proběhne ve dnech 2. - 3. června třetí ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn, kde se obě větve spojí a společně uloží korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna.

Více

Královský průvod

"A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

program a trasa

Královský průvod císaře Karla IV.  -  sobota 2. června L.P. 2018

1.  Radotín  -  náměstí Sv. Petra a Pavla      

   mapa trasy Radotín - Černošice

2.  Černošice  -  Sportpark Berounka  

     V Černošicích se můžetě těšit nejen na dětský den, ve Sportparku Berounka bude probíhat celodenní program pro všechny věkové kategorie. V odpoledních hodinách pak přijede císař a král Karel IV. s doprovodem.  

   mapa trasy z Černošic do Černošic - Mokropes

3. Černošice-Mokropsy  -   Masopustní náměstí      

   mapa trasy z Černošic-Mokropes do Dobřichovic

4.  pořadatelské město Dobřichovice  -  louka pod zámkem   

    Sobotní putování císaře Karla IV. s družinou skončí se na louce pod zámkem ve středověkém městečku Dobřichovice, kde budou s celým doprovodem náležitě uvítáni purkmistrem, konšely, též lidem početným, králi českému oddaným.

 

Královský průvod císaře Karla IV.  -  neděle 3. června L.P. 2018

 

5. Dobřichovice zámek -  Křižovnické náměstí   

    Z dobřichovického zámku, po proslovu císaře, vyrazí  průvod Karla IV. do obce Lety.

    Cesta královského průvodu bude přes ulici 5. května, Za Mlýnem, Na Víru a po cyklostezce na náves do Letů.

 mapa trasy Dobřichovice - Lety


6. Lety  -  náves  

    Po příjezdu průvodu Karla IV. do Letů proběhne na návsi slavnostní uvítání císaře a jeho družiny zastupiteli města a ostatními letovskými poddanými.

    Z Letů se pak královský průvod vydá ulicí Na Návsi, Řevnickou a následně Pražskou ulicí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

 mapa trasy z Letů do Řevnic

   

7. Řevnice - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad   

    Řevničtí konšelé i obyvatelé přivítají císaře a kratochvíli k potěše jeho i doprovodu připraví.

    Z Řevnic se průvod Karla IV. vypraví na cestu do Zadní Třebaně. Cesta královského průvodu povede ulicí Opletalovou, Na Stránce, Třebáňskou z které sejde na cestu V Zahrádkách na náves v Zadní Třebani.

 mapa trasy z Řevnic do Zadní Třebaně  


8. Zadní Třebaň  -  náves   
    Slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu odehraje se na návsi v Zadní Třebani. Císaři Karlu IV. přijdou složit svůj hold radní obce i její lid. 

    Z návsi v Zadní Třebani se pak dá průvod Karla IV. na cestu k Třebani Hlásné přes ulici Na Návsi, K Nádraží, přes lávku a po ulici Rovinské,  načež se odeberou na náves v Hlásné Třebani.    

mapa trasy se Zadní do Hlásné Třebaně

 

9. Hlásná Třebaň  -  náves   

    Přivítání císaře v Hlásné Třebani purkmistrem a též ženami hlásnotřebaňskými, které jistě pro obveselení císaře a doprovodu jeho, štěpnou kratochvíli připraví.

    Po zastávce v Hlásne Třebani se královský průvod vydá ku Karlštejnu. Jeho cesta povede po silnici U Kapličky a Karlštejnské do Karlštejna na louku za mostem.

   mapa trasy z Hlásné Třebaně na louku v Karlštejně


10. hrad Karlštejn

    Na hradě Karlštejně pak přivítá císaře karlštejnský purkrabí a korunovační klenoty budou bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu v Kapli sv. Kříže.

    Svého císaře pozdravit přijde purkmistr a lid Městysu Karlštejn, kdysi Budňany zvaném. Císaře a jeho družinu přivítají též konšelé i obyvatelé obce Tetína, města Králův Dvůr a královského města Berouna, kteří veliké poselstvo k této příležitosti vypraví.     

 

POŘADATEL  SI  VYHRAZUJE  PRÁVO  NA ZMĚNU  PROGRAMU

 

Poselstvo vévody Štěpána II.

Dne 2. června L.P. 2018 vyjede z Králova Dvora poselstvo bavorského vévody Štěpána II.,

pokračovati bude přes královské město Beroun a jeho přeslavný pivovar Berounský Medvěd do staroslavného Tetína, kde vévoda s doprovodem přenocují.

V neděli 3. června pak vévoda Štěpán s doprovodem ve své pouti na Karlštejn pokračovati bude, doprovázen rychtářem a lidem tetínským.

 

účinkující

Císařský pár


    Císař římský a král český Karel IV.     

česká královna Eliška Pomořanská 
 

VIP

arcibiskup Arnošt z Pardubic 
vévoda Štěpán II. Bavorský
kyperský král Petr I. z Lusignanu 
bratr císaře Jan Jindřich
a jeho maželka Markéta Opavská
Mistr Theodorik

Královský dvůr

královský hofmistr
královský herold
králův šašek

zemský Komtur Bratrů německého řádu Panny Marie Jeruzalémské, Rudolf von Homburg - Vladimír Míka
pobočník krále kyperského Petra
dvorní maršálek Johann ritter von Chwalowitz  -  Josef Jan Kutílek 

Císařská garda - Alotrium

Francis Sličný  -   František Rosol
rytíř Jákob   -  Jakub Dušek
Jarmül ritter von Warta   -  Jaromír Hájek Jan Jeník ze Srbska   -  Jan Uchytil
Peter von Litovel  -  Petr Jurečka
Josef z Kunratic -  Josef Kysílko
panoš - Lukáš Jandus

Vyslanci města Molsheim Alsace

Grand connétable de la ville de Molsheim
Thierry Peter  
Grand Argentier de la confrérie des Molsemer Kaffeebich - Guy Schitter Chevalier Luc Blattner du Stierkopf de Molsheim - Luc Blattner
 Dame Paulette de Molsheim  
Paulette Schitter
 Dame Agnès du Stierkopf de Molsheim  Agnès Blattner

Vyslanci města Themar
Thüringen 

Frau Müller

Herr Müller

Freulein Müller

  Erich und Karin Schneider

Gudrun Schmidt

Monika und Leonhard Masur

Dvořané

paní Olinka z Modřan - Olga Rácová paní Ivana Kladenská  - Ivana Šípalová paní Petra Kateřina z Hájů - Kateřina Petrová

Královská posádka v Dobřichovicích

Allgor 
Rajmund z Lichtenburka
Vilém Bergr z Bernu
Alexandr Mazowski
Gustav ze Scari
Gothard z Uri​​​

 Waltherus miles de Cossors se svou družinou

rytíř Walter řečený z Kosoře - Jiří Lorenz Firinc Antonio - Antonín Stárka​ Josefus Koléčko - Josef Pitor 
Elvíra ze Smíchowa - Jaroslava Lorenzová 
​ Eufritína Bílý vlas - Terezka Černá
panoš Vincent - Jiří Pitor
lazebnice Dana - Dana Vaňková
Smyl Flek z Nohavic - Milan Motyčka  Bystroočko Klaris - Klára Fricová
Lukrécie Skoková - Anna Fricová 

Královští hudci

bubeníci
Gard Brno
Luboš Macholán a spol.

Karlštejnští trubači
Jiří Zelenka a spol.

Fraucimor

Alotrium
Viola Theodora z Honic
- Lenka Svobodová-Honická
Veronika von Thammühl
- Veronika Pokorná
 Karolína - Karolína Krobová
Lucie - Lucie Uchytilová
Tereza - Tereza Hilbertová

Jízda

Jízda svobodných rytířů - stáj Ráfa Maršíčkovi
 družiník Žibřid Vražda - Michaela "Nyemi" Hertlíková na koni Sol​​​
 

Vozy

Jezdecká stáj Krokočín
Jana " Jane " Čápová
Jirka " Jura " Chlanda

Lukáš Zíka a spol.
Katka Červená a spol.
Luděk Frencl a spol.
Robert Pastorek

poděkování

Za celý pořadatelský tým děkujeme všem, kteří nám s nadšením a ochotou pomáhají při přípravách a realizaci

Průvodu Karla IV.!!!

~   Děkujeme pořadatelskému městu Dobřichovice v čele s Ing. Petrem Hamplem, jakož i Ing. Michaelu Pánkovi, který nad celým Průvodem Karla IV. drží otcovskou ruku !

~   Náš vřelý dík patří všem purkmisrům, obcím, městům a městysům, taktéž jejich spolkům, které připravují důstojné uvítání císaři Karlu IV. a jeho doprovodu, a o jejich rozptýlení během pouti na hrad Karlšten se tak zaslouží !   

~   Děkujeme Středočeskému kraji za podporu !

~   Též velice děkujeme Národnímu památkovému ústavu a hradu Karlštejnu, jmenovitě purkrabímu hradu Karlštejna panu Ing. Jaromíru Kubů !

~   Děkujeme Nele Krajčové ( Barrandov Fundus )  za odborné rady a pomoc při odívání hlavních aktérů Královského průvodu !

~   Děkujeme i všem fotografům, jmenovitě pak J. Macenauerovi a R. Albrechtovi, bez jejichž přispění by veškeré naše snažení zmizelo v propadlišti dějin !

~   A v neposlední řadě děkujeme našemu skvělému technickému týmu nadšenců a přátel, kteří se během Královského průvodu ve veliké míře podílejí na jeho zdárném průběhu !!!

 

  A materiálně průvod podpořili :

   pivovar Ferdinand  

   René Sion  -  Dallmayr Kaffe

   Petr Kozák - K & V Elektro

   JUDr Václav Majer - Pivovar Berounský medvěd

   Vladimíra Přikrylová - Amond

   VínoSto - vinotéka Beroun

Náš team 

Kontakty

Ing. Josef Kutílek

Organizace Královského průvodu
                      PR, média

tel.: +420 777 118 892

e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

 Ing. Veronika Pokorná

           Koordinace svodu koní

Lenka Svobodová

Správa webových stránek, PR

tel.: +420 777 118 891

e-mail: reginleif@centrum.cz

Jak to všechno začalo

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Data map
Data map ©2018 Google
Data mapData map ©2018 Google
Data map ©2018 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

Královský průvod

Dobřichovice
Vítova 61
Telefon: +420 777 118 892


Vytvořte si  web zdarma