královský průvod   
4. - 5. 6. 2022

POSELSTVO VÉVODY BAVORSKÉHO 

z Králova Dvora přes Beroun a Tetín do Srbska

    V letošním roce proběhne pouze druhá větev Královského průvodu - Poselstvo vévody bavorského! ( Průvod císaře Karla IV. z Radotína na Karlštejn se letos neuskuteční.)      

     Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na přípravách letošního průvodu podílí. Zejména managementu města Dobřichovice, všem členům skupiny historického šermu Alotrium, agentuře Reginleif festivitates, bubeníkům, destinační agentuře Berounsko, všem jezdcům a stájím, veterinářům, příslušníkům SDH a PČR, pověřeným pracovníkům měst Králův Dvůr, Beroun a obce Tetín a samozřejmě vám všem, kteří plánujete účastnit se letošního průvodu, neboť vy jste hlavní oporou v našem snažení.
     Dále vám všem, kteří jste se se rozhodli v různými způsoby průvod podpořit a to: firmám Mikov sro, Dallmayr kaffee, Fundusu Barradov, K+P kancelářský servis, Transhospital Řevnice a Ranči DB za přislíbenou materiální podporu průvodu.

O  královském průvodu

Prezentační video

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského

    Již tradiční Královský průvod volně navazuje na historickou tradici poutě, spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).        

    Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří v průvodu nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.

 

    Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu,

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského.

    V roce 2022 proběhne ve dnech 4. - 5. června šestý ročník Poselstva vévody bavorského z Králova Dvora do Srbska. 

        Organizace poselstva se opět ujala SHŠ Alotrium.

Více

Královský průvod

 

"A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

 

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

První červnový víkend již po šesté zavítá do poberouní středověké bavorské poselstvo.

 

Poselstvo vévody bavorského z Králova Dvora do Srbska se uskuteční v termínu 4. - 5. června 2022.

Organizace se opět ujme SHŠ Alotrium.

 

Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjede ve vší slávě v sobotu 4. června z Králova Dvora přes Beroun na Tetín, kde přenocuje. V neděli 5. června se pak vydá půvabným údolím řeky Berounky do Srbska.

Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

Role vévody Bavorského se již podruhé zhostí Jiří Werich Petrášek, heroldem letos bude Petr Merxbauer a dvorským maršálkem tradičně Josef "Johann" Kutílek .

Zbrojnoše a praporečníky ztvární skupina historického šermu Alotrium, v roli bubeníků se představí skupina Gard z Brna, dále pak v průvodu spatříte jezdce na koních a dobové kočáry.

I při letošním již šestém ročníku Poselstva vévody bavorského bude v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém je uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, bude v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavováván na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II..

K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv. Václava byla zhotovena socha svaté Ludmily, která je umístěna ve staroslavném Tetíně. 

program  a  trasa

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského

4. - 5. června L.P. 2022

Prosíme náhodné diváky, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost od jezdců, vozů a celého poselstva kvůli vlastní bezpečnosti.

sobota 4. června 2022

 

1.  9.30  radnice Králův Dvůr

Trasa: Králův Dvůr radnice - zámek

Průvod započne své putování před radnicí Králův Dvůr, poté projde přes náměstí Míru k ulici 5. května kde zabočí doprava k zámku Králův Dvůr.

 

2.  10.00 - 10.30  zámek Králův Dvůr

Trasa : Králův Dvůr - Beroun, Husovo náměstí

Průvod se bude ubírat ulicemi: ze zámku Králův Dvůr do ulice 5. května, Tovární, V Lukách; poté cyklostezkou podél Litavky; podél silnice Koněpruská, podejde dálnici do ulice Tyršova, pak ulicí Havlíčkova a Na Klášteře k radnici v Berouně na Husově náměstí.

 

3.  11.30 - 12.00  Beroun, Husovo náměstí  

Trasa: Beroun Husovo náměstí - areál Městské knihovny

Po krátkém přivítání zástupci města Berouna průvod za víření bubnů objede slavnostně Husovo náměstí a bude pokračovat ulicí Česká, Politických vězňů, přes Wagnerovo náměstí do ulice Talichova, U Kasáren do areálu Městské knihovny Beroun (bývalá kasárna 88. pěšího pluku).

 

4.  12.30 - 15.00  areál Městské knihovny Beroun 

Trasa: Beroun Městská knihovna - Tetín

Po slavnostním uvítání vévody Štěpána a zástupců města Berouna se průvod vypraví ke své poslední sobotní zastávce do staroslavného Tetína.

Ubírat se bude ulicemi: Talichova, Okružní, Pod Kaplankou, Politických vězňů, Nám. M. Poštové, Tyršova, Koněpruská, Na Ratince a dále pak stezkou sv. Ludmily k Tetínu, kde se napojí na silnici Župní a dojede na náměstí 9. května, kde bude také připraveno slavnostní uvítání.

                            

5. 17.00 - 19.00  Tetín - náměstí 9. května

Ukončení prvního dne cesty

 

neděle  5. června 2022                              

 

5.   Tetín

Po rozloučení vévody bavorského Štěpána II. s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem k řece Berounce a podél ní pak do Srbska.

 

6.   13.30 - 16.00 Srbsko Camp Srbsko

   

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu!

účinkující

vévoda Štěpán II. Bavorský

Jiří Werich Petrášek

arcibiskup
Arnošt z Pardubic

Vladimír Míka

kyperský král Petr I. z Lusignanu

Dimitrios Lambrou

Královský herold
Děpolt z Rýzmberka

Petr Merxbauer

dvorní maršálek Johann
ritter von Chwalowitz

Josef Johann Kutílek

garda vévody Štěpána II.

ALOTRIUM
Francis Sličný
 -   František Rosol
rytíř Jákob   -  Jakub Dušek
Jarmül ritter von Warta   -  Jaromír Hájek Jan Jeník ze Srbska   -  Jan Uchytil
Peter von Litovel  -  Petr Jurečka
Josef z Kunratic -  Josef Kysílko
Jiří z Třebaně - Jiří Barchánek
panoš - Lukáš Jandus

Vyslanci města Molsheim Alsace

Grand connétable de la ville de Molsheim
Thierry Peter  
 Chevalier Luc Blattner du Stierkopf de Molsheim - Luc Blattner
 

Vyslanci města Themar
Thüringen
- letos budou pouze v duchu s námi - 

Frau Müller

Herr Müller

Freulein Müller

  Erich und Karin Schneider

Gudrun Schmidt

Monika und Leonhard Masur

Královští hudci

BUBENÍCI:
Gard Brno
Luboš Macholán a spol.

 

Fraucimor

Alotrium
Viola Theodora z Honic
Lenka Kutílková-Honická
Veronika von Thammühl
Veronika Pokorná
 Karolína - Karolína Jurečka Krobová

Jízda

Jízda svobodných rytířů - stáj Ráfa 

Vozy

Jezdecká stáj Krokočín
Jana " Jane " Čápová
Jirka " Jura " Chlanda

Lukáš Zíka a spol.
Olga Brunnerová a spol.
Luděk Frencl a spol.
Robert Pastorek

suvenýry

Jako upomínku na Královský průvod jsme připravili:

Plátěná taška

Zakoupit si ji můžete za 99,- Kč.
Lze domluvit zaslání či osobní předání v Berouně, Praze a okolí prostřednictvím zprávy, e-mailu či na tel. 777 118 892, 777 118 891.

Replika poutního odznaku

V roce 1354 povolil papež Inocent VI. zavedení svátku Kopí a hřebů Páně (Festum lancee et clavium).
Ku příležitosti „svátku Svátostin“ se vyráběl kovový poutní odznak s  postavami pravděpodobně sv. Petra a Karla IV. držícího Svaté kopí, který si poutníci mohli zakoupit  jako upomínku i jako druhotnou relikvii.
Naši repliku jsme nechali vyrobit podle jediného dochovaného exempláře, který je uložen v Muzeu hlavního města Prahy.

poděkování

Za celý pořadatelský tým děkujeme všem, kteří nám s nadšením a ochotou pomáhají při přípravách a realizaci

Královského průvodu !!!

~   Děkujeme pořadatelskému městu Dobřichovice v čele s Ing. Petrem Hamplem, jakož i Ing. Michaelu Pánkovi, který nad celým Průvodem Karla IV. drží otcovskou ruku !

~   Náš vřelý dík patří všem purkmisrům, obcím, městům a městysům, taktéž jejich spolkům, které připravují důstojné uvítání císaři Karlu IV. a jeho doprovodu, a o jejich rozptýlení během pouti na hrad Karlšten se tak zaslouží !   

~   Děkujeme Středočeskému kraji za podporu !

~   Děkujeme Nele Krajčové ( Barrandov Fundus )  za odborné rady a pomoc při odívání hlavních aktérů Královského průvodu !

~   Děkujeme i všem fotografům, jmenovitě pak R. Albrechtovi, S. Šeré a J. Macenauerovi, bez jejichž přispění by veškeré naše snažení zmizelo v propadlišti dějin !

~   A v neposlední řadě děkujeme našemu skvělému technickému týmu nadšenců a přátel, kteří se během Královského průvodu ve veliké míře podílejí na jeho zdárném průběhu !!!

 

  A materiálně průvod podporují :

   René Sion  -  Dallmayr Kaffe

   Petr Kozák - K & V Elektro

   JUDr Václav Majer - Pivovar Berounský medvěd

   Vladimíra Přikrylová - Amond

   Vinné sklepy Valtice

   VínoSto - vinotéka Beroun

Náš team

PRO STÁNKAŘE:

Městská knihovna Beroun - Bc. Michaela Škeříková,

obec Tetín - Lenka Viezanová

Ing. Josef Kutílek

Organizace Královského průvodu, PR, media

tel.: +420 777 118 892

e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

Mgr. Ladislava Doležalová

SVOD KONÍ
Technické zabezpečení a organizace koní a vozů - Poselstvo vévody bavorského

Lenka Kutílková

Správa webových stránek

e-mail: reginleif@centrum.cz

tel.: 777 118 891

Bc. Michaela Škeříková

TRŽIŠTĚ 
Městská knihovna Beroun

Lenka Viezánová

TRŽIŠTĚ
obec Tetín

tel.: 725 569 180

e-mail: lenka.viezanova@tetin.cz

Jak to všechno začalo

V roce 2006 proběhl první ročník Královského průvodu.

V roce 2014 se město Dobřichovice poprvé ujímá pořádání Královského průvodu .

   Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu " Poselstvo vévody bavorského Štěpána II. "

   Čtrnáctý ročník Královského průvodu na Karlštejn ZRUŠEN.