královský průvod   30. - 31. 5. 2020

Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn

Čtrnáctý ročník Královského průvodu pořádá město Dobřichovice.

O  královském průvodu

Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 30. května L. P. 2020 z Radotína. Poté se ubírati bude přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde přenocuje.  

*

     V neděli 31. května se Královský průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže společně s poselstvem vévody Štěpána II. slavnostně uložil korunovační klenoty. 

*

Z Králova Dvora vyjede dne 30. května L.P. 2020 vstříc císaři Karlu IV. Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského. Setkají se v neděli 31. května v Budňanech ( dnes Karlštejn ) a společně pak vystoupají na nádvoří hradu Karlštejna. 

*

Královský průvod 2020

Prezentační video

Průvod Karla IV. na Karlštejn

Ve dnech 1. - 2. června LP 2019

proběhl již třináctý ročník Královského průvodu.   

    

    Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě, spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).        

    Třináctý ročník Královského průvodu pořádalo po šesté město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za finanční  podpory Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní Berounka, Městských částí Radotín a Zbraslav, a hradu Karlštejn.  

    Ve všech obcích a městech na trase průvodu bylo připraveno slavnostní uvítání na počest císaře.

    Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří jdou v čele průvodu a nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.

 

    Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu

 Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského 

    V roce 2019 proběhl ve dnech 1. - 2. června čtvrtý ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn, kde se obě větve spojily a společně uložily korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna.

Více

Královský průvod

"A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

program a trasa 2019

Královský průvod císaře Karla IV.  -  sobota 1. června L.P. 2019

1.  12:45   Radotín  -    náměstí Sv. Petra a Pavla 

    Řazení Královského průvodu bude v Radotíně probíhat v ulici Václava Balého směrem od Horymírova náměstí. Zde bude pro kostýmované účastníky připraveno i malé občerstvení.

    Program v Radotíně pak bude probíhat na náměstí Sv. Petra a Pavla !!!

    mapa trasy Radotín - Černošice

2.  14:00   Černošice  -  Sportpark Berounka  

     V Černošicích se můžetě těšit nejen na dětský den, ve Sportparku Berounka bude probíhat celodenní program pro všechny věkové kategorie. V odpoledních hodinách pak přijede císař a král Karel IV. s doprovodem.  

   mapa trasy z Černošic do Černošic - Mokropes

3. 15:45   Černošice - Mokropsy  -   Masopustní náměstí      

   mapa trasy z Černošic-Mokropes do Dobřichovic

4.  18:00   pořadatelské město Dobřichovice  -  louka pod zámkem   

    Sobotní putování císaře Karla IV. s družinou skončí se na louce pod zámkem ve středověkém městečku Dobřichovice, kde budou s celým doprovodem náležitě uvítáni purkmistrem, konšely, též lidem početným, králi českému oddaným.

od 21 hod. muzikál Noc na Karlštejně na nádvoří zámku Dobřichovice


Královský průvod císaře Karla IV.  -  neděle 2. června L.P. 2019


5. 09:45  -  09:55  Dobřichovice zámek -  Křižovnické náměstí   

    Z dobřichovického zámku, po proslovu císaře, vyrazí  průvod Karla IV. do obce Lety.

    Cesta královského průvodu bude přes ulici 5. května, Za Mlýnem, Na Víru a po cyklostezce na náves do Letů.

 mapa trasy Dobřichovice - Lety


6. 10:20   Lety  -  náves  

    Po příjezdu průvodu Karla IV. do Letů proběhne na návsi slavnostní uvítání císaře a jeho družiny zastupiteli města a ostatními letovskými poddanými.

    Z Letů se pak královský průvod vydá ulicí Na Návsi, Řevnickou a následně Pražskou ulicí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

 mapa trasy z Letů do Řevnic

   

7. 11:30   Řevnice - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad   

    Řevničtí konšelé i obyvatelé přivítají císaře a kratochvíli k potěše jeho i doprovodu připraví.

    Z Řevnic se průvod Karla IV. vypraví na cestu do Zadní Třebaně. Cesta královského průvodu povede ulicí Opletalovou, Na Stránce, Třebáňskou z které sejde na cestu V Zahrádkách na náves v Zadní Třebani.

 mapa trasy z Řevnic do Zadní Třebaně  


8. 12:50   Zadní Třebaň  -  náves   
    Slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu odehraje se na návsi v Zadní Třebani. Císaři Karlu IV. přijdou složit svůj hold radní obce i její lid. 

    Z návsi v Zadní Třebani se pak dá průvod Karla IV. na cestu k Třebani Hlásné přes ulici Na Návsi, K Nádraží, přes lávku a po ulici Rovinské,  načež se odeberou na náves v Hlásné Třebani.    

mapa trasy se Zadní do Hlásné Třebaně


9. 13:50   Hlásná Třebaň  -  náves   

    Přivítání císaře v Hlásné Třebani purkmistrem a též ženami hlásnotřebaňskými, které jistě pro obveselení císaře a doprovodu jeho, štěpnou kratochvíli připraví.

    Po zastávce v Hlásne Třebani se královský průvod vydá ku Karlštejnu. Jeho cesta povede po silnici U Kapličky a Karlštejnské na hrad Karlštejn.

   mapa trasy z Hlásné Třebaně na hrad Karlštejn


10. 16:00   hrad Karlštejn

    Na hradě Karlštejně pak po programu na počest císaře budou korunovační klenoty bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu v Kapli sv. Kříže.

    Příjezd svého císaře bude na hradě Karlštejn očekávat i vévoda Štěpán II. bavorský se svým slavným poselstvem, jež ve dnech 1. a 2. dne měsíce června vstříc mu putovati bude z Králova Dvora přes Beroun, Tetín a Srbsko na Karlštejn.

   Císaře a jeho družinu přivítají též konšelé obce Tetína a měst Králův Dvůr a Beroun, kteří poselstvo k této příležitosti vypraví.     


POŘADATEL  SI  VYHRAZUJE  PRÁVO  NA ZMĚNU  PROGRAMU !


Poselstvo vévody Štěpána II.

Poslední květnový víkend zavítá do poberouní středověké bavorské poselstvo.

 

Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjede ve vší slávě dne 30. května L. P. 2020 z Králova Dvora přes Beroun na Tetín, kde přenocuje. V neděli 31. května se pak přes Srbsko vydá na Karlštejn vstříc císaři Karlu IV. a jeho Královskému průvodu! .

Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

Jádro průvodu v historických kostýmech tvoří představitelé města Králův Dvůr a obce Tetín. Role vévody Bavorského se zhostí Heinz-Dieter Brandt  a herolda opět ztvární Daniel Svoboda. Zbrojnoše, praporečníky a bubeníky pak ztvární skupina historického šermu Honorata, dále jezdci na koních a kočáry. K průvodu se pak po cestě připojují další skupiny historického šermu, a dobrovolníci.

I při letošním již pátém ročníku Poselstva vévody bavorského bude v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém je uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, bude v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavováván na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II..

K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv. Václava byla zhotovena socha svaté Ludmily, která je umístěna ve staroslavném Tetíně. 

program  a  trasa

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského

sobota 1. června L.P. 2019 

1.  10:05 - 10:30  zámek Králův Dvůr

Trasa : Králův Dvůr - Beroun, Husovo náměstí


2.  11:55 - 12:30  Beroun, Husovo náměstí  

Po skončení programu průvod objede Husovo náměstí, následně pojede ulicí Palackého, Hornohradební, Havlíčkovou, Tyršovou přez kruhový objezd a ulicí K Nádraží do pivovaru Berounský medvěd.

Trasa: Beroun, Husovo náměstí - Pivovar Berounský Medvěd


3.   13:00 - 14:30  pivovar Berounský medvěd 

Po skončení programu se průvod vydá z pivovaru na Tetín ulicí K nádraží, Tyršovou, Na Ratince, Župní, Na Parkáně a Hradní.

Trasa: Berounský medvěd - Tetín


4. 16:00 - 17:30  Tetín  


neděle  2. června L.P. 2019                              


5.   10:00 - Tetín

   Po rozloučení vévody bavorského Štěpána II. s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem k řece Berounce a podél ní pak do Srbska.

Trasa: Tetín - Srbsko


6.   11:30  Srbsko  

   Zde za mostem pozdraví vévodu bavorského rychtářka srbecká. Poté poselstvo bavorské vyrazí na hrad Karlštejn, aby tam vyčkalo na příjezd císaře Karla IV.

Trasa: Srbsko - Karlštejn

  

7.   16:00  Hrad Karlštejn

   Na hradě Karlštejně pak přivítá císaře Karla IV. i vévodu Štěpána II. karlštejnský purkrabí a korunovační klenoty budou bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu v Kapli sv. Kříže.


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu!

účinkující

Císařský pár


    Císař římský a král český Karel IV.     
Karel Král

česká královna Eliška Pomořanská 
Nikol Vaňková

 

VIP

vévoda Štěpán II. Bavorský  
Heinz-Dieter Brandt
kyperský král Petr I. z Lusignanu
Demetrios Lambrou
bratr císaře Jan Jindřich
Petr Bendl
arcibiskup Arnošt z Pardubic
Vladimír Míka 

Královský dvůr

královský herold Beneš z Vartenberka
Jaroslav Pelíšek
královský hofmistr
Pavel Nečas
pobočník krále kyperského Petra
Yannis Makris
dvorní maršálek Johann ritter von Chwalowitz  -  Josef Jan Kutílek 

Císařská garda - Alotrium

Francis Sličný  -   František Rosol
rytíř Jákob   -  Jakub Dušek
Jarmül ritter von Warta   -  Jaromír Hájek Jan Jeník ze Srbska   -  Jan Uchytil
Peter von Litovel  -  Petr Jurečka
Josef z Kunratic -  Josef Kysílko
Jiří z Třebaně - Jiří Barchánek
panoš - Lukáš Jandus

Vyslanci města Molsheim Alsace

Grand connétable de la ville de Molsheim
Thierry Peter  
Grand Argentier de la confrérie des Molsemer Kaffeebich - Guy Schitter Chevalier Luc Blattner du Stierkopf de Molsheim - Luc Blattner
 Dame Paulette de Molsheim  
Paulette Schitter
 Dame Agnès du Stierkopf de Molsheim  Agnès Blattner

Vyslanci města Themar
Thüringen 

Frau Müller

Herr Müller

Freulein Müller

  Erich und Karin Schneider

Gudrun Schmidt

Monika und Leonhard Masur

Dvořané

paní Olinka z Modřan - Olga Rácová
paní Ivana Kladenská  - Ivana Šípalová
paní Petra Kateřina z Hájů - Kateřina Petrová

Královská posádka v Dobřichovicích

Allgor 
Rajmund z Lichtenburka
Vilém Bergr z Bernu
Alexandr Mazowski
Gustav ze Scari
Gothard z Uri​​​

 Waltherus miles de Cossors se svou družinou

rytíř Walter řečený z Kosoře - Jiří Lorenz Firinc Antonio - Antonín Stárka​ Josefus Koléčko - Josef Pitor 
Elvíra ze Smíchowa - Jaroslava Lorenzová 
​ Eufritína Bílý vlas - Terezka Černá
panoš Vincent - Jiří Pitor
lazebnice Dana - Dana Vaňková
Smyl Flek z Nohavic - Milan Motyčka  Bystroočko Klaris - Klára Fricová
Lukrécie Skoková - Anna Fricová 

Královští hudci

BUBENÍCI:
Gard Brno
Luboš Macholán a spol.
Honorata

Karlštejnští trubači
Jiří Zelenka a spol.

Fraucimor

Alotrium
Viola Theodora z Honic
Lenka Svobodová-Honická
Veronika von Thammühl
Veronika Pokorná
 Karolína - Karolína Krobová
Tereza - Tereza Hilbertová
Nikola - Niki Valová
Kamila - Kamuš Valová

Jízda

Jízda svobodných rytířů - stáj Ráfa Maršíčkovi
 družiník Žibřid Vražda
Michaela "Nyemi" Hertlíková​​
 

Vozy

Jezdecká stáj Krokočín
Jana " Jane " Čápová
Jirka " Jura " Chlanda

Lukáš Zíka a spol.
Olga Brunnerová a spol.
Luděk Frencl a spol.
Robert Pastorek

suvenýry

Jako upomínku na Královský průvod jsme připravili:

Plátěná taška

Turistická vizitka

A v tomto roce přicházíme s další novinkou. Pro vášnivé turisty a sběrače zážitků jsme připravili Turistickou vizitku Královského průvodu v rámci stále populárnějšího projektu Wander Book.
K zakoupení je v Infocentru Dobřichovice, v MIC Beroun, v Infocentru Karlštejn a na pokladně zámku Mníšek pod Brdy.

Replika poutního odznaku

V roce 1354 povolil papež Inocent VI. zavedení svátku Kopí a hřebů Páně (Festum lancee et clavium).
Ku příležitosti „svátku Svátostin“ se vyráběl kovový poutní odznak s  postavami pravděpodobně sv. Petra a Karla IV. držícího Svaté kopí, který si poutníci mohli zakoupit  jako upomínku i jako druhotnou relikvii.
Naši repliku jsme nechali vyrobit podle jediného dochovaného exempláře, který je uložen v Muzeu hlavního města Prahy.
K zakoupení je pouze na nádvoří hradu Karlštejna po příchodu Královského průvodu u královských pážat oděných v oranžovo-černých barvách.

poděkování

Za celý pořadatelský tým děkujeme všem, kteří nám s nadšením a ochotou pomáhají při přípravách a realizaci

Průvodu Karla IV.!!!

~   Děkujeme pořadatelskému městu Dobřichovice v čele s Ing. Petrem Hamplem, jakož i Ing. Michaelu Pánkovi, který nad celým Průvodem Karla IV. drží otcovskou ruku !

~   Náš vřelý dík patří všem purkmisrům, obcím, městům a městysům, taktéž jejich spolkům, které připravují důstojné uvítání císaři Karlu IV. a jeho doprovodu, a o jejich rozptýlení během pouti na hrad Karlšten se tak zaslouží !   

~   Děkujeme Středočeskému kraji za podporu !

~   Též velice děkujeme Národnímu památkovému ústavu a hradu Karlštejnu, jmenovitě purkrabímu hradu Karlštejna panu Ing. Lukáši Kunstovi !

~   Děkujeme Nele Krajčové ( Barrandov Fundus )  za odborné rady a pomoc při odívání hlavních aktérů Královského průvodu !

~   Děkujeme i všem fotografům, jmenovitě pak S. Šeré, J. Macenauerovi a R. Albrechtovi, bez jejichž přispění by veškeré naše snažení zmizelo v propadlišti dějin !

~   A v neposlední řadě děkujeme našemu skvělému technickému týmu nadšenců a přátel, kteří se během Královského průvodu ve veliké míře podílejí na jeho zdárném průběhu !!!


  A materiálně průvod podpořili :

   pivovar Ferdinand  

   Crocodille  - bagety a sendviče

   René Sion  -  Dallmayr Kaffe

   Petr Kozák - K & V Elektro

   JUDr Václav Majer - Pivovar Berounský medvěd

   Vladimíra Přikrylová - Amond

   Vinné sklepy Valtice

   VínoSto - vinotéka Beroun

Náš team

KONTAKTY :

Prodejci a stánkaři nechť kontaktují konkrétní město či obec, ve kterém mají zájem mít stánek !!!

DOBŘICHOVICE - Ing. Ladislava Cvrčková - tel.: +420 724 339 732, e-mail: cvrckova@dobrichovice.cz

ČERNOŠICE - Mgr. Pavel Blaženín - tel.: +420 602 200 817, e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz

ŘEVNICE - Mgr. Veronika Stará - tel.: +420 725 852 815, e-mail: kultura@revnice.cz

Ing. Josef Kutílek

Organizace Královského průvodu, PR, media

tel.: +420 777 118 892

e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

email: pruvodkarlaiv@centrum.cz

Ing. Ladislava Cvrčková

Město Dobřichovice - pořadatel

Ing. Veronika Pokorná

Koordinace svodu koní

Mgr. Ladislava Doležalová

technické zabezpečení a organizace koní a vozů během průvodu

Lenka Svobodová

Správa webových stránek,

tel.: +420 777 118 891

e-mail: reginleif@centrum.cz

e-mail: pruvodkarlaiv@centrum.cz

 

Jak to všechno začalo

V roce 2006 proběhl první ročník Královského průvodu.

V roce 2014 se město Dobřichovice poprvé ujímá pořádání Královského průvodu .

   Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu " Poselstvo vévody bavorského Štěpána II. "

    V letošním roce proběhne ve dnech 2. - 3. června třetí ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn, kde se obě větve spojí a společně uloží korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna.

 

   Třináctý ročník Královského průvodu na Karlštejn pořádalo již po šesté město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností, za finanční podpory Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní Berounka, Městských částí Radotín a Zbraslav, a hradu Karlštejn.