královský průvod   30. - 31. 5. 2020
zrušeno

Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty

a poselstvo vévody bavorského

z Králova Dvora na Karlštejn

     Přátelé, účastníci a podporovatelé Královského průvodu, na základě vládou vydaného harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, související s pandemií Covid 19, jsme bohužel nucení pro letošní rok zrušit Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty a poselstvo vévody bavorského z Králova Dvora na Karlštejn 30.-31.5. 2020.

     Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na přípravách letošního průvodu podíleli do poslední chvíle v očekávání zlepšení situace, tedy zejména managementu města Dobřichovice, všem členům skupiny historického šermu Alotrium, agentuře Reginleif festivitates, bubeníkům, trubačům, destinační agentuře Berounsko, hradu Karlštejn, všem jezdcům a stájím, veterinářům, příslušníkům SDH a PČR, pověřeným pracovníkům měst Králův Dvůr, Beroun a obce Tetín. Starostce obce Karlík a městské části Zbraslav, starostce obce Lety, Spolku pro partnerská města Černošic a zahraničním účastníkům z měst Themar a Molsheim a samozřejmě vám všem, kteří jste se rozhodli účastnit se letošního průvodu, neboť vy jste naší hlavní oporou v našem snažení.
     Dále vám všem, kteří jste se se rozhodli v různými způsoby průvod podpořit a to: Středočeskému Kraji za přislíbenou finanční podporu, regionu Dolní Berounka za finanční podporu, firmám Crocodille ČR, Mikov sro, Dallmayr kaffee, Autoservis VRF, Fundusu Barradov, K+P kancelářský servis, Transhospital Řevnice a Ranči DB za přislíbenou materiální podporu průvodu.

O  královském průvodu

Z Králova Dvora vyjede dne 30. května L.P. 2020 Královský průvod císaře karla IV. s doprovodem a poselstvo vévody Štěpána II. bavorského.

Prezentační video

Průvod Karla IV. na Karlštejn

Ve dnech 30. - 31. května LP 2020

proběhne již čtrnáctý ročník Královského průvodu.   

    

    Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě, spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).        

    Čtrnáctý ročník Královského průvodu pořádá po sedmé město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za finanční  podpory Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní Berounka, Městských částí Radotín a Zbraslav, a hradu Karlštejn.  

    Ve všech obcích a městech na trase průvodu bylo připraveno slavnostní uvítání na počest císaře.

    Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří jdou v čele průvodu a nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.

 

    Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu,

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského.

    V roce 2020 proběhne ve dnech 30. - 31. května pátý ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn.

Více

Královský průvod

"A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

Poselstvo vévody Štěpána II.

Poslední květnový víkend zavítá do poberouní středověké bavorské poselstvo.

 

Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjede ve vší slávě dne 30. května L. P. 2020 z Králova Dvora přes Beroun na Tetín, kde přenocuje. V neděli 31. května se pak přes Srbsko vydá na Karlštejn vstříc císaři Karlu IV. a jeho Královskému průvodu! .

Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

Jádro průvodu v historických kostýmech tvoří představitelé města Králův Dvůr a obce Tetín. Role vévody Bavorského se zhostí Heinz-Dieter Brandt  a herolda opět ztvární Daniel Svoboda. Zbrojnoše, praporečníky a bubeníky pak ztvární skupina historického šermu Honorata, dále jezdci na koních a kočáry. K průvodu se pak po cestě připojují další skupiny historického šermu, a dobrovolníci.

I při letošním již pátém ročníku Poselstva vévody bavorského bude v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém je uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, bude v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavováván na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II..

K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv. Václava byla zhotovena socha svaté Ludmily, která je umístěna ve staroslavném Tetíně. 

program  a  trasa

Královský průvod císaře Karla IV. s doprovodem

a

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského

sobota 1. června L.P. 2019 

1.  10:05 - 10:30  zámek Králův Dvůr

Trasa : Králův Dvůr - Beroun, Husovo náměstí


2.  11:55 - 12:30  Beroun, Husovo náměstí  

Po skončení programu průvod objede Husovo náměstí, následně pojede ulicí Palackého, Hornohradební, Havlíčkovou, Tyršovou přez kruhový objezd a ulicí K Nádraží do pivovaru Berounský medvěd.

Trasa: Beroun, Husovo náměstí - Pivovar Berounský Medvěd


3.   13:00 - 14:30  pivovar Berounský medvěd 

Po skončení programu se průvod vydá z pivovaru na Tetín ulicí K nádraží, Tyršovou, Na Ratince, Župní, Na Parkáně a Hradní.

Trasa: Berounský medvěd - Tetín


4. 16:00 - 17:30  Tetín  


neděle  2. června L.P. 2019                              


5.   10:00 - Tetín

   Po rozloučení vévody bavorského Štěpána II. s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem k řece Berounce a podél ní pak do Srbska.

Trasa: Tetín - Srbsko


6.   11:30  Srbsko  

   Zde za mostem pozdraví vévodu bavorského rychtářka srbecká. Poté poselstvo bavorské vyrazí na hrad Karlštejn, aby tam vyčkalo na příjezd císaře Karla IV.

Trasa: Srbsko - Karlštejn

  

7.   16:00  Hrad Karlštejn

   Na hradě Karlštejně pak přivítá císaře Karla IV. i vévodu Štěpána II. karlštejnský purkrabí a korunovační klenoty budou bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu v Kapli sv. Kříže.


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu!

účinkující

Císařský pár


    Císař římský a král český Karel IV.     
Karel Král

česká královna Eliška Pomořanská 

 

VIP

vévoda Štěpán II. Bavorský  

kyperský král Petr I. z Lusignanu
Demetrios Lambrou
bratr císaře Jan Jindřich
Petr Bendl
arcibiskup Arnošt z Pardubic
Vladimír Míka 

Královský dvůr

královský herold Beneš z Vartenberka
Jaroslav Pelíšek
královský hofmistr
pobočník krále kyperského Petra
Yannis Makris
dvorní maršálek Johann ritter von Chwalowitz  -  Josef Jan Kutílek 

Císařská garda - Alotrium

Francis Sličný  -   František Rosol
rytíř Jákob   -  Jakub Dušek
Jarmül ritter von Warta   -  Jaromír Hájek Jan Jeník ze Srbska   -  Jan Uchytil
Peter von Litovel  -  Petr Jurečka
Josef z Kunratic -  Josef Kysílko
Jiří z Třebaně - Jiří Barchánek
panoš - Lukáš Jandus

Vyslanci města Molsheim Alsace

Grand connétable de la ville de Molsheim
Thierry Peter  
Grand Argentier de la confrérie des Molsemer Kaffeebich - Guy Schitter Chevalier Luc Blattner du Stierkopf de Molsheim - Luc Blattner
 Dame Paulette de Molsheim  
Paulette Schitter
 Dame Agnès du Stierkopf de Molsheim  Agnès Blattner

Vyslanci města Themar
Thüringen 

Frau Müller

Herr Müller

Freulein Müller

  Erich und Karin Schneider

Gudrun Schmidt

Monika und Leonhard Masur

Dvořané

paní Olinka z Modřan - Olga Rácová
paní Ivana Kladenská  - Ivana Šípalová
paní Petra Kateřina z Hájů - Kateřina Petrová

 Waltherus miles de Cossors se svou družinou

rytíř Walter řečený z Kosoře - Jiří Lorenz Firinc Antonio - Antonín Stárka​ Josefus Koléčko - Josef Pitor 
Elvíra ze Smíchowa - Jaroslava Lorenzová 
​ Eufritína Bílý vlas - Terezka Černá
panoš Vincent - Jiří Pitor
lazebnice Dana - Dana Vaňková
Smyl Flek z Nohavic - Milan Motyčka  Bystroočko Klaris - Klára Fricová
Lukrécie Skoková - Anna Fricová 

Královští hudci

BUBENÍCI:
Gard Brno
Luboš Macholán a spol.
Honorata

Karlštejnští trubači
Jiří Zelenka a spol.

Fraucimor

Alotrium
Viola Theodora z Honic
Lenka Svobodová-Honická
Veronika von Thammühl
Veronika Pokorná
 Karolína - Karolína Krobová
Tereza - Tereza Hilbertová
Nikola - Niki Valová
Kamila - Kamuš Valová

Jízda

Jízda svobodných rytířů - stáj Ráfa Maršíčkovi
 družiník Žibřid Vražda
Michaela "Nyemi" Hertlíková​​
 

Vozy

Jezdecká stáj Krokočín
Jana " Jane " Čápová
Jirka " Jura " Chlanda

Lukáš Zíka a spol.
Olga Brunnerová a spol.
Luděk Frencl a spol.
Robert Pastorek

suvenýry

Jako upomínku na Královský průvod jsme připravili:

Plátěná taška

Zakoupit si ji můžete za 99,- Kč hned na několika místech:
1) na zámku Mníšek pod Brdy
2) ve vinotéce Víno100 v Berouně
3) v infocentru v Dobřichovicích
4) v Infocenru v Karlštejně
Též lze domluvit osobní předání v Berouně, Praze a okolí prostřednictvím zprávy či na tel. 777 118 892, 777 118 891.

Turistická vizitka

Pro vášnivé turisty a sběrače zážitků jsme připravili Turistickou vizitku Královského průvodu v rámci stále populárnějšího projektu Wander Book.
K zakoupení je v Infocentru Dobřichovice, v MIC Beroun, v Infocentru Karlštejn a na pokladně zámku Mníšek pod Brdy.

Replika poutního odznaku

V roce 1354 povolil papež Inocent VI. zavedení svátku Kopí a hřebů Páně (Festum lancee et clavium).
Ku příležitosti „svátku Svátostin“ se vyráběl kovový poutní odznak s  postavami pravděpodobně sv. Petra a Karla IV. držícího Svaté kopí, který si poutníci mohli zakoupit  jako upomínku i jako druhotnou relikvii.
Naši repliku jsme nechali vyrobit podle jediného dochovaného exempláře, který je uložen v Muzeu hlavního města Prahy.
K zakoupení je pouze na nádvoří hradu Karlštejna po příchodu Královského průvodu u královských pážat oděných v oranžovo-černých barvách.

poděkování

Za celý pořadatelský tým děkujeme všem, kteří nám s nadšením a ochotou pomáhají při přípravách a realizaci

Průvodu Karla IV.!!!

~   Děkujeme pořadatelskému městu Dobřichovice v čele s Ing. Petrem Hamplem, jakož i Ing. Michaelu Pánkovi, který nad celým Průvodem Karla IV. drží otcovskou ruku !

~   Náš vřelý dík patří všem purkmisrům, obcím, městům a městysům, taktéž jejich spolkům, které připravují důstojné uvítání císaři Karlu IV. a jeho doprovodu, a o jejich rozptýlení během pouti na hrad Karlšten se tak zaslouží !   

~   Děkujeme Středočeskému kraji za podporu !

~   Též velice děkujeme Národnímu památkovému ústavu a hradu Karlštejnu, jmenovitě purkrabímu hradu Karlštejna panu Ing. Lukáši Kunstovi !

~   Děkujeme Nele Krajčové ( Barrandov Fundus )  za odborné rady a pomoc při odívání hlavních aktérů Královského průvodu !

~   Děkujeme i všem fotografům, jmenovitě pak S. Šeré, J. Macenauerovi a R. Albrechtovi, bez jejichž přispění by veškeré naše snažení zmizelo v propadlišti dějin !

~   A v neposlední řadě děkujeme našemu skvělému technickému týmu nadšenců a přátel, kteří se během Královského průvodu ve veliké míře podílejí na jeho zdárném průběhu !!!


  A materiálně průvod podpořili :

   pivovar Ferdinand  

   Crocodille  - bagety a sendviče

   René Sion  -  Dallmayr Kaffe

   Petr Kozák - K & V Elektro

   JUDr Václav Majer - Pivovar Berounský medvěd

   Vladimíra Přikrylová - Amond

   Vinné sklepy Valtice

   VínoSto - vinotéka Beroun

Náš team

KONTAKTY :

Ing. Josef Kutílek

Organizace Královského průvodu, PR, media

tel.: +420 777 118 892

e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

email: pruvodkarlaiv@centrum.cz

Ing. Ladislava Cvrčková

Město Dobřichovice - pořadatel

Ing. Veronika Pokorná

Koordinace svodu koní

Mgr. Ladislava Doležalová

technické zabezpečení a organizace koní a vozů během průvodu

Lenka Svobodová

Správa webových stránek

tel.: +420 777 118 891

e-mail: reginleif@centrum.cz

e-mail: pruvodkarlaiv@centrum.cz

 

Jak to všechno začalo

V roce 2006 proběhl první ročník Královského průvodu.

V roce 2014 se město Dobřichovice poprvé ujímá pořádání Královského průvodu .

   Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu " Poselstvo vévody bavorského Štěpána II. "

    V letošním roce proběhne ve dnech 2. - 3. června třetí ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn, kde se obě větve spojí a společně uloží korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna.

 

   Čtrnáctý ročník Královského průvodu na Karlštejn ZRUŠEN.