královský průvod   5. - 6. 6. 2021

Královský průvod císaře Karla IV.

a poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

na Karlštejn

     Přátelé, účastníci a podporovatelé Královského průvodu, termín průvodu byl stanoven a pokud nám to umožní okolnosti, Královský průvod se uskuteční první červnový víkend - sobotu 5. 6. a neděli 6. 6. Jaká bude trasa a podoba letošního průvodu samozřejmě závisí na situaci ohledně Covid19.

     Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na přípravách letošního průvodu podílí. Zejména managementu města Dobřichovice, spolku Doba Karlova, všem členům skupiny historického šermu Alotrium, agentuře Reginleif festivitates, bubeníkům, destinační agentuře Berounsko, všem jezdcům a stájím, veterinářům, příslušníkům SDH a PČR, pověřeným pracovníkům měst Králův Dvůr, Beroun a obce Tetín. Starostce obce Karlík a městské části Zbraslav, starostce obce Lety, Spolku pro partnerská města Černošic a zahraničním účastníkům z měst Themar a Molsheim a samozřejmě vám všem, kteří plánujete účastnit se letošního průvodu, neboť vy jste hlavní oporou v našem snažení.
     Dále vám všem, kteří jste se se rozhodli v různými způsoby průvod podpořit a to: Středočeskému Kraji za přislíbenou finanční podporu, regionu Dolní Berounka za finanční podporu, firmám Crocodille ČR, Mikov sro, Dallmayr kaffee, Autoservis VRF, Fundusu Barradov, K+P kancelářský servis, Transhospital Řevnice a Ranči DB za přislíbenou materiální podporu průvodu.

O  královském průvodu

Prezentační video

Průvod Karla IV. na Karlštejn

Ve dnech 5. - 6. června LP 2021

proběhne již čtrnáctý ročník Královského průvodu.   

    

    Již tradiční Průvod Karla IV. na Karlštejn volně navazuje na historickou tradici poutě, spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).        

    Čtrnáctý ročník Královského průvodu pořádá po sedmé město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a spolkem Doba Karlova za finanční  podpory Středočeského kraje, svazku obcí Region Dolní Berounka, Městských částí Radotín a Zbraslav.  

    Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří v průvodu nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.

 

    Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu,

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského.

    V roce 2021 proběhne ve dnech 5. - 6. června pátý ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn.

Více

Královský průvod na Karlštejn

"A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

Poselstvo vévody Štěpána II.

První červnový víkend zavítá do poberouní středověké bavorské poselstvo.

 

Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjede ve vší slávě dne 5. června L. P. 2021 z Králova Dvora přes Beroun na Tetín, kde přenocuje. V neděli 6. června se pak přes Srbsko vydá na Karlštejn vstříc císaři Karlu IV. a jeho Královskému průvodu, se kterým se setká na Císařské louce v Karlštejně.

Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

Role vévody Bavorského se zhostí xx  a herolda ztvární xy.

Zbrojnoše a praporečníky ztvární skupiny historického šermu Alotrium a Honorata, v roli bubeníků se nově představí skupina Gard z Brna, dále pak v průvodu spatříte jezdce na koních a dobové kočáry. K průvodu se po cestě připojují další skupiny historického šermu, a dobrovolníci.

I při letošním již pátém ročníku Poselstva vévody bavorského bude v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém je uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, bude v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavováván na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II..

K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv. Václava byla zhotovena socha svaté Ludmily, která je umístěna ve staroslavném Tetíně. 

program a trasa

Královský průvod císaře Karla IV. na Karlštejn

5. - 6. června L.P. 2021

Přípravy programu probíhají a podoba letošního průvodu závisí na vývoji situace. Program a trasa níže jsou prozatím čistě orientační.

sobota 5. června 2021

1. Radotín

2. Černošice

3. Černošice Mokropsy

4. Dobřichovice

 

neděle 6. června 2021

1. Dobřichovice

2. Lety

3. Řevnice

4. Zadní Třebaň

5. Hlásná Třebaň

6. Karlštejn - císařská louka

program  a  trasa

Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského na Karlštejn

5. - 6. června L.P. 2021

Přípravy programu probíhají a podoba letošního průvodu závisí na vývoji situace. Program a trasa níže jsou prozatím čistě orientační.

sobota 5. června 2021

 

1.  10:05 - 10:30  zámek Králův Dvůr

Trasa : Králův Dvůr - Beroun, Husovo náměstí

 

2.  11:55 - 12:30  Beroun, Husovo náměstí  

Trasa: Beroun, Husovo náměstí - Pivovar Berounský Medvěd

 

3.   13:00 - 14:30  areál Městské knihovny Beroun 

                              a areál pivovaru Berounský medvěd

Trasa: Berounský medvěd - Tetín

 

4. 16:00 - 17:30  Tetín  

 

neděle  6. června 2021                              

 

5.   10:00 - Tetín

   Po rozloučení vévody bavorského Štěpána II. s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem k řece Berounce a podél ní pak do Srbska.

Trasa: Tetín - Srbsko

 

6.   11:30  Srbsko  

   Trasa: Srbsko - Karlštejn

  

7.   16:00  Císařská louka v Karlštejně

   

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu!

účinkující

Císařský pár


    Císař římský a král český Karel IV.     


česká královna Eliška Pomořanská 

 

VIP

vévoda Štěpán II. Bavorský  

kyperský král Petr I. z Lusignanu

bratr císaře Jan Jindřich

arcibiskup Arnošt z Pardubic
- Vladimír Míka -

 

Královský dvůr

královský herold

královský hofmistr
pobočník krále kyperského Petra

dvorní maršálek Johann ritter von Chwalowitz 
- Josef Johann Kutílek -

Královský doprovod
vévody Štěpána II.
- Alotrium

Francis Sličný  -   František Rosol
rytíř Jákob   -  Jakub Dušek
Jarmül ritter von Warta   -  Jaromír Hájek Jan Jeník ze Srbska   -  Jan Uchytil
Peter von Litovel  -  Petr Jurečka
Josef z Kunratic -  Josef Kysílko
Jiří z Třebaně - Jiří Barchánek
panoš - Lukáš Jandus

Vyslanci města Molsheim Alsace
- letos budou pouze v duchu s námi -

Grand connétable de la ville de Molsheim
Thierry Peter  
Grand Argentier de la confrérie des Molsemer Kaffeebich - Guy Schitter Chevalier Luc Blattner du Stierkopf de Molsheim - Luc Blattner
 Dame Paulette de Molsheim  
Paulette Schitter
 Dame Agnès du Stierkopf de Molsheim  Agnès Blattner

Vyslanci města Themar
Thüringen
- letos budou pouze v duchu s námi - 

Frau Müller

Herr Müller

Freulein Müller

  Erich und Karin Schneider

Gudrun Schmidt

Monika und Leonhard Masur

Dvořané

paní Olinka z Modřan - Olga Rácová
paní Ivana Kladenská  - Ivana Šípalová
paní Petra Kateřina z Hájů - Kateřina Petrová

 Waltherus miles de Cossors se svou družinou

rytíř Walter řečený z Kosoře - Jiří Lorenz Firinc Antonio - Antonín Stárka​ Josefus Koléčko - Josef Pitor 
Elvíra ze Smíchowa - Jaroslava Lorenzová 
​ Eufritína Bílý vlas - Terezka Černá
panoš Vincent - Jiří Pitor
lazebnice Dana - Dana Vaňková
Smyl Flek z Nohavic - Milan Motyčka  Bystroočko Klaris - Klára Fricová
Lukrécie Skoková - Anna Fricová 

Královští hudci

BUBENÍCI:
Gard Brno
Luboš Macholán a spol.
Honorata

Fraucimor

Alotrium
Viola Theodora z Honic
Lenka Svobodová-Honická
Veronika von Thammühl
Veronika Pokorná
 Karolína - Karolína Krobová

Jízda

Jízda svobodných rytířů - stáj Ráfa Maršíčkovi
 družiník Žibřid Vražda
Michaela "Nyemi" Hertlíková​​
 

Vozy

Jezdecká stáj Krokočín
Jana " Jane " Čápová
Jirka " Jura " Chlanda

Lukáš Zíka a spol.
Olga Brunnerová a spol.
Luděk Frencl a spol.
Robert Pastorek

suvenýry

Jako upomínku na Královský průvod jsme připravili:

Plátěná taška

Zakoupit si ji můžete za 99,- Kč hned na několika místech:
1) na zámku Mníšek pod Brdy
2) v infocentru v Dobřichovicích
Též lze domluvit zaslání či osobní předání v Berouně, Praze a okolí prostřednictvím zprávy či na tel. 777 118 892, 777 118 891.

Turistická vizitka

Pro vášnivé turisty a sběrače zážitků jsme připravili Turistickou vizitku Královského průvodu v rámci stále populárnějšího projektu Wander Book.
K zakoupení je v Infocentru Dobřichovice, v MIC Beroun a na pokladně zámku Mníšek pod Brdy.

Replika poutního odznaku

V roce 1354 povolil papež Inocent VI. zavedení svátku Kopí a hřebů Páně (Festum lancee et clavium).
Ku příležitosti „svátku Svátostin“ se vyráběl kovový poutní odznak s  postavami pravděpodobně sv. Petra a Karla IV. držícího Svaté kopí, který si poutníci mohli zakoupit  jako upomínku i jako druhotnou relikvii.
Naši repliku jsme nechali vyrobit podle jediného dochovaného exempláře, který je uložen v Muzeu hlavního města Prahy.

Jako upomínku na letošní čtrnáctý ročník Královského průvodu jej obdrží ti poutníci, kteří s námi v kostýmu dojdou až na Císařskou louku v Karlštejně.

poděkování

Za celý pořadatelský tým děkujeme všem, kteří nám s nadšením a ochotou pomáhají při přípravách a realizaci

Průvodu Karla IV.!!!

~   Děkujeme pořadatelskému městu Dobřichovice v čele s Ing. Petrem Hamplem, jakož i Ing. Michaelu Pánkovi, který nad celým Průvodem Karla IV. drží otcovskou ruku !

~   Náš vřelý dík patří všem purkmisrům, obcím, městům a městysům, taktéž jejich spolkům, které připravují důstojné uvítání císaři Karlu IV. a jeho doprovodu, a o jejich rozptýlení během pouti na hrad Karlšten se tak zaslouží !   

~   Děkujeme Středočeskému kraji za podporu !

~   Děkujeme Nele Krajčové ( Barrandov Fundus )  za odborné rady a pomoc při odívání hlavních aktérů Královského průvodu !

~   Děkujeme i všem fotografům, jmenovitě pak S. Šeré, J. Macenauerovi a R. Albrechtovi, bez jejichž přispění by veškeré naše snažení zmizelo v propadlišti dějin !

~   A v neposlední řadě děkujeme našemu skvělému technickému týmu nadšenců a přátel, kteří se během Královského průvodu ve veliké míře podílejí na jeho zdárném průběhu !!!

 

  A materiálně průvod podporují :

   pivovar Ferdinand  

   Crocodille  - bagety a sendviče

   René Sion  -  Dallmayr Kaffe

   Petr Kozák - K & V Elektro

   JUDr Václav Majer - Pivovar Berounský medvěd

   Vladimíra Přikrylová - Amond

   Vinné sklepy Valtice

   VínoSto - vinotéka Beroun

Náš team

KONTAKTY :

Ing. Josef Kutílek

Organizace Královského průvodu, PR, media

tel.: +420 777 118 892

e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

email: pruvodkarlaiv@centrum.cz

Mgr. Tomáš Straka

Realizace dobové části Královského průvodu Karla IV. z Radotína na Karlštejn

Ing. Ladislava Cvrčková

Město Dobřichovice - pořadatel

Karolína Kratochvílová

Technické zabezpečení a organizace koní a vozů - ​​​​​​​Královský průvod císaře Karla IV. 

Mgr. Ladislava Doležalová

SVOD KONÍ
Technické zabezpečení a organizace koní a vozů - Poselstvo vévody bavorského

Lenka Svobodová

Správa webových stránek

tel.: +420 777 118 891

e-mail: reginleif@centrum.cz

e-mail: pruvodkarlaiv@centrum.cz

 

Jak to všechno začalo

V roce 2006 proběhl první ročník Královského průvodu.

V roce 2014 se město Dobřichovice poprvé ujímá pořádání Královského průvodu .

   Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu " Poselstvo vévody bavorského Štěpána II. "

    V letošním roce proběhne ve dnech 2. - 3. června třetí ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn, kde se obě větve spojí a společně uloží korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna.

 

   Čtrnáctý ročník Královského průvodu na Karlštejn ZRUŠEN.