dobřichovice

 KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD
sobota 1. - neděle 2. června 2019 

a

Středověký den pro císaře Karla IV.  –  1. 6. zámek Dobřichovice

Královský průvod v Dobřichovicích

Pořadatelské město Dobřichovice

    V sobotu 1. 6. 2019 bude celé odpoledne na louce pod zámkem v Dobřichovicích probíhat Středověký den pro císaře Karla IV.                             VSTUP ZDARMA

    V odpoledních hodinách pak po příjezdu Královského průvodu

proběhne slavnostní ceremoniál k uvítání císaře Karla IV.

 

Středověký den pro císaře Karla IV.
1. června 2019 – zámek Dobřichovice

PROGRAM:

12.30 hod – zahájení – herold Beneš z Vartenberka
12.35 hod – živá dobová hudba – Bakchus
13.00 hod – „Síla osudu“ – mysticko-šermířské vystoupení – Allgor
13.30 hod – sokolnická ukázka – Falconia
13.45 hod – živá dobová hudba – Bakchus
14.00 hod – „Příběhy Barona Prášila“ – tanečně-šermířské vystoupení – Iris
14.30 hod – hrátky s vodou a ukázky techniky – JSDH Dobřichovice
15.15 hod – živá dobová hudba – Bakchus
15.30 hod – „O Bajajovi“ – pohádková soutěž – Kubko
16.15 hod – „Vznešené umění lovu“ – Falconia
17.00 hod – „Královský rytířský turnaj“ – Allgor
17.30 hod – živá dobová hudba – Bakchus
18.00 hod – uvítací ceremoniál – příjezd císaře Karla IV.
18.30 hod – živá dobová hudba – Bakchus
19.00 hod – „Knihomol“ – Iris
19.30 hod – živá dobová hudba – Bakchus
20.00 hod – závěr – herold Beneš z Vartenberka
21.00 hod – „Noc na Karlštejně“ – muzikálové představení na nádvoří zámku


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

RADOTÍN


KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD

sobota 1. června 2019


Program na náměstí Sv. Petra a Pavla


12.45 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU

13.00 ODJEZD HLAVNÍ ČÁSTI KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU s korunovačními klenoty na hrad Karlštejn


13.30 skupina historického šermu
14.00 RYCHTÁŘOVO UVÍTÁNÍ
14.10 EUPHORICA dobová hudba
14.30 PŘÍJEZD CÍSAŘE S DRUŽINOU
rychtářův uvítací proslov a předání klíče od města, císařské obnovení městských práv, hold císaři – divadelní spolek Gaudium
15.00 EUPHORICA dobová hudba
16.00 skupina historického šermu
16.45 TEMPUS středověký rock
19.00 MILAN PEROUTKA A SKUPINA PERUTĚ
20.30 OZZY OSBOURNE REVIVAL


DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• Tvůrčí rytířská dílna • Divadelní stan s pohádkou POVĚST ČESKÁ O SILNÉM BIVOJOVI – Divadlo Ančí a Fančí


Součástí programu bude Festival malých pivovarů a dobrého jídla – účastnická anketa o nejchutnější pivo a věcné ceny.
POZOR: Kdo přijde přivítat císaře s družinou v dobovém kostýmu, obdrží 2 piva zdarma!

Černošice

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD a Rodinný den u Berounky

 sobota 1. června 2019

Program ve Sportparku Berounka (vedle Betonárky)

   V sobotu 1. června přivítají v Černošicích opět po roce Královský průvod, a stejně jako loni se bude slavit celý den. 

   Královský průvod dorazí v odpoledních hodinách, císaře samozřejmě přivítají černošičtí poddaní velkolepým ceremoniálem.

Během dne pak budou probíhat vystoupení různých souborů, šermířů, hudebníků a dalších.

Novinkou pak bude "VINNÝ KOŠT", kde si budete moci vybrat z 10 vinařství, jejichž produkce vín přináší osobitý charakter do každé láhve vína.

 

PROGRAM:

10.00 - 16:00 DĚTSKÝ DEN - vystoupení, soutěže, lukostřelba, JARMARK

10.00 -  Pohádka Všudybyl

11.00 – Mifun pěvecký sbor

11.30 -  Artus Thor : Turnaj neurozených

12.00 - Divadlo Studna

12.30 - Artus Thor : SHŠ

13.00 - Artus Thor: Povídání o rytířích

14.00  - Příjezd Královského průvodu

14:30 - Artus Thor -  souboje pro císaře Karla IV.

15.00 – Petra Ernyei Quartet

17.00 -  Galen Weston Band  (Kanada/Kuba/ CZ )

19.00  - Acoustic Nosie Band : acoustic rock

20.00  - Long Silence rock, big beat

22.00  - Konec akce

ČERNOŠICE  MOKROPSY

 

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD

sobota 1. června 2019

 Mokropsy - Masopustním náměstí  

V odpoledních hodinách se na Masopustním náměstí shromáždí se lid mokropeský, 

by císaře Karla IV. a jeho družinu slavně přivítal.

Císař Karel IV. se svým doprovodem je očekáván v 15.45 hodin, avšak průvod může být na svém příjezdu opožděn...

Spolek masopustní pak zbrusu nový popěvek císaři zapěje a drobné pohoštění připraví pro potěchu znavených poutníků.

 

   Též obec Všenory poselstvo slavné vypraví, by císaři hold složili a jemu se poklonili na Mokropeském náměstí.

Následně pak císaře Karla IV. na jeho cestě na Karlštejn doprovodí a praporec Všenorský hrdě ponesou.

Všenory

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD

sobota 1. 6. a neděle 2. 6. 2019

poselstvo obce Všenory pozdraví císaře v Černošicích Mokropsech

Obec Všenory poselstvo slavné vypraví, by císaři hold složili, potvrzení práv obdrželi a jemu se poklonili

v sobotu 1. června v 15.45 hodin na Mokropeském náměstí.

Přeslavná Všenorská knihovna kratochvíli uspořádá ku potěše císaře i doprovodu jeho. Pážata všenorská předvedou. kterak se v umu šermířském tuží.

 Následně pak císaře Karla IV. na jeho cestě na Karlštejn doprovodí a praporec Všenorský hrdě ponesou.

LETY

 

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD

neděle 2. června 2019

 

Lety  -  náves  

plánovaný příjezd Královského průvodu - 10.20 hod.

V dopoledních hodinách přijede na Letovskou náves Královský průvod císaře Karla IV.

 Letovský lid veškerý v čele s rychtářkou pak slavnostně přivítá císaře Karla IV. s celým doprovodem a kratochvíli připraví.

 

řevnice

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD a Košíkářský trh

neděle  2. června 2019

Program na náměstí Jiřího z Poděbrad

od 9 hod.  Košíkářský trh

10.00     Žesťové Brass Trio

10.30     Julian Záhorovský

11.00    Pozvánka na Portu

11:30    Příjezd Královského průvodu

Slavnostní přivítání a program na počest císaře Karla IV.

Pro císaře zazpívají řevničtí senioři s doprovodem akordeonu.

ZADNÍ TŘEBAŇ

 

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD
neděle 2. června 2019

Zadní Třebaň - náves


Příchod Královského průvodu je očekáván v 12.50 hod.

Poté proběhne slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu  radními obce i lidem jejím. 

   Po něm císař římský a český král Karel IV. práva obce potvrdí a v milostivém rozmaru bude-li, snad i nová udělí.

Císaři i doprovodu jeho pro potěchu pak vystoupí děti z místní MŠ a zapěje místní TŘEBASBOR 

a ženy zadnotřebaňské jistě opět, stejně jako každým rokem, císaři i doprovodu jeho přelahodnou krmi připraví,

by posilniti se na své pouti mohli a radostněji vstříc zítřkům hleděli.

 

 

 

hlásná  třebaň

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD

neděle 2. června 2019

Hlásná Třebaň - náves

 

Příjezd Královského průvodu jest očekáván v 13.50 hod., avšak jak jest v poberouní zvykem, průvod může být na svém příjezdu opožděn.

   V Hlásné Třebani přivítá slavně císaře Karla IV. a doprovod jeho purkmistr a lid veškerý. Též ženy hlásnotřebaňské, Holky v rozpuku též zvané, jak jest již jejich zvykem a tradicí, jistě pro obveselení císaře a doprovodu jeho štěpnou kratochvíli připraví.

Císař Karel IV. pak práva obci potvrdí a bude-li v dobrém rozmaru snad i nová udělí.

KARLŠTEJN

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD      

Průvod císaře Karla IV. s korunovačními klenoty  a  Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

a

FESTIVAL  V  ULICÍCH

neděle 2. června 2019

 

 

FESTIVAL V ULICÍCH  11.00 - 16.00

PROGRAM SE PŘIPRAVUJE

 

VYSTOUPÍ:  Divé ženy a Rozvoj tancem

 

 

Slavnostní příjezd Poselstva vévody Štěpána II. bavorského s doprovodem a

 

slavnostní příjezd císaře a krále Karla IV. s chotí a doprovodem na nádvoří hradu Karlštejna je očekáván v 16 hodin.

   

     Na hradě Karlštejně budou korunovační klenoty bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu v Kapli sv. Kříže.

 

 

srbsko

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

neděle  2. června 2019

   Obec Srbsko je již náležitě připravena na příjezd vévody bavorského. Ku příležitosti příjezdu Královského průvodu pořádá Srbsko v neděli 2. června Královský den ! 

   Do 14:30 bude probíhat soutěž O nejlepší kotlíkové ragú.

   Samotné Poselstvo vévody bavorského by mělo do Srbska slavnostně vjet v 11:30,  průvod může být na svém příjezdu opožděn. -)) 

   Garda vévody Štěpána II. bavorského pak předvede své šermířské umění, též zabubnují bubeníci a sličné tanečnice lid místní svým tancem potěší.

TETín

POSELSTVO  VÉVODY  BAVORSKÉHO  ŠTĚPÁNA  II.

sobota 1. - neděle 2. června 2019

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

Karel IV. na Tetíně 

sobotu 1. června z Králova Dvora vyrazí slavnostní Poselstvo  vévody Štěpána II. bavorského. První den zakončí na Tetíně, kde bude připraveno přivítání poselstva vévody Štěpána II. a jeho doprovodu jak ze strany obce, tak také církve. A to díky významu Tetína jako místa, kde byla zavražděna sv. Ludmila, první Přemyslovna a předek Karla IV. Na Tetíně bude přichystán kulturní program nejen pro účastníky průvodu.

V neděli 2. června pak bavorské poselstvo vyrazí po 10:00 z Tetína přes Srbsko na Karlštejn. 

 

Program na počest vévody Štěpána II. u kostelů 

sobota 1. června 2019

 

od 13:00

stánek muzea Tetín, dílna muzea Berounské keramiky, projížďky na ponících

občerstvení z hospůdky U Plotice

zhruba od 15:30 - středověká hudba Elthin

16:00 - slavnostní příjezd

         Poselstva vévody bavorského Štěpána II.

- pozdravení rychtářem a farářem tetínským

- přivítání dětským tetínským sborem

- taneční vystoupení dětí ze ZŠ Tetín

- slavnostní bubenická show - skupina Honorata

- tanečnice pro vévodu

- šermířský turnaj - skupina Honorata

historická hudba ELTHIN

konec programu o kostelů +/- v 17 hodin

Poté pozvání do tábora, ukázky zbroje a zbraní a

od 17:30 hostina v táboře s družinou vévody Štěpána do večerních hodin.

Královské  město  beroun

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

sobota 1. června 2019

 

Beroun  -   Husovo náměstí

 

    V sobotu dne 2. června těsně před polednem do Berouna z Králova Dvora slavnostně přijede

Poselstvo bavorského vévody Štěpána II.

Na Husově náměstí před berounskou radnicí proběhne slavnostní uvítání vévody Štěpána II. zástupci města Berouna a krátký doprovodný program.

Poté se průvod vydá do pivovaru Berounský medvěd.

Program:

Slavnostní příjezd Poselstva vévody bavorského na Husovo náměstí před berounskou radnici

slavnostní uvítání vévody Štěpána II. a jeho doprovodu zástupci města Berouna

vastavení nosítek s relikviářem sv. Ludmily

bubenická show - Honorata

tanečnice

ukázky šermířského umění gardy vévody Štěpána II. - Honorata

12:30 - odjezd průvodu do pivovaru Berounský medvěd

pivovar Berounský medvěd     

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

sobota 1. června 2019

 

Beroun  -  Rodinný pivovar Berounský medvěd

 

Program:

13:00 - slavnostní příjezd Poselstva vévody bavorského

slavnostní uvítání vévody Štěpána a jeho doprovodu  

bubenická show - Honorata

tanečnice

ukázky šermířského umění gardy vévody Štěpána II. - Honorata

14:45 - odjezd Poselstva vévody bavorského

 

KRÁLŮV  DVŮR

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

sobota 1. června 2019

Zámek Králův Dvůr 


Program:

9:00   dobová hudba - Milvus

9:30   šermířské vystoupení - Duellanti

9:45   dobová hudba - Milvus


10.05 - 10.30 slavnostní příjezd a uvítání vévody Štěpána II. bavorského

bubenická show - Honorata

tanečnice

ukázky šermířského umění gardy vévody Štěpána II. - Honorata

šermířské vystoupení pro vévodu - Duellanti

10:30  odjezd Poselstva vévody bavorského


10:30   dobová hudba - Milvus


Vytvořte si  web zdarma