královský průvod   
11. - 12. 9. 2021

Průvod císaře Karla IV. na Karlštejn  11. - 12. 9. 2021

     Po dlouhém zvažování všech pro a proti, vzhledem k aktuální situaci a platným omezením byl rozhodnutím pořadatele Průvod císaře Karla IV. z Radotína na Karlštejn PŘESUNUT NA TERMÍN 11. - 12. ZÁŘÍ 2021. Děkujeme všem za pomoc a podporu a těšíme se v září.

     Chtěli bych tímto poděkovat všem, kteří se na přípravách letošního průvodu podílí. Zejména managementu města Dobřichovice, členům spolku Doba Karlova, všem členům skupiny historického šermu Alotrium, agentuře Reginleif festivitates, bubeníkům, destinační agentuře Berounsko, všem jezdcům a stájím, veterinářům, příslušníkům SDH a PČR, pověřeným pracovníkům měst Králův Dvůr, Beroun a obce Tetín. Starostce obce Karlík a městské části Zbraslav, starostce obce Lety, Spolku pro partnerská města Černošic a zahraničním účastníkům z měst Themar a Molsheim a samozřejmě vám všem, kteří plánujete účastnit se letošního průvodu, neboť vy jste hlavní oporou v našem snažení.
     Dále vám všem, kteří jste se se rozhodli v různými způsoby průvod podpořit a to: Středočeskému Kraji za přislíbenou finanční podporu, regionu Dolní Berounka za finanční podporu, firmám Crocodille ČR, Mikov sro, Dallmayr kaffee, Autoservis VRF, Fundusu Barradov, K+P kancelářský servis, Transhospital Řevnice a Ranči DB za přislíbenou materiální podporu průvodu.

RADOTÍN

PRŮVOD CÍSAŘE KARLA IV. NA KARLŠTEJN

sobota 11. září 2021

Program na náměstí Sv. Petra a Pavla 

11.30 - Slavnostní nástup a zahájení Královského průvodu

 

ČERNOŠICE

PRŮVOD CÍSAŘE KARLA IV. NA KARLŠTEJN

sobota 11. září 2021

Sportpark Berounka Černošice

14.15 - 14:45

Slavnostní příjezd Královského průvodu, přivítání průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

ČERNOŠICE - MOKROPSY

PRŮVOD CÍSAŘE KARLA IV. NA KARLŠTEJN

sobota 11. září 2021

Mokropsy - Masopustní náměstí 

V odpoledních hodinách se na Masopustním náměstí shromáždí lid mokropeský,

by císaře Karla IV. a jeho družinu slavně uvítal.

 

Slavnostní příjezd Královského průvodu je očekáván v 16.30.

Následovat bude přivítání císařského průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

 

Prozatím nevíme, zda situace dovolí, by Spolek masopustní zas zbrusu nový popěvek císaři zapěl

 a drobné pohoštění připravil pro potěchu znavených poutníků.

 

   Též obec Všenory poselstvo slavné vypraví, by císaři hold složili a jemu se poklonili na Mokropeském náměstí.

Následně pak císaře Karla IV. na jeho cestě na Karlštejn doprovodí a praporec Všenorský hrdě ponesou.

 

DOBŘICHOVICE

PRŮVOD CÍSAŘE KARLA IV. NA KARLŠTEJN

sobota 11. září - neděle 12. září 2021

Program na louce pod zámkem

sobota 11. září


V letošním roce bude příjezd císaře a jeho družiny součástí šermířského festivalu Dobřichovická Alotria, který bude v Dobřichovicích na louce probíhat v sobotu 11. září od 11 do 21.30 hodiny.
Slavnostní příjezd Královského průvodu v čele s císařem Karlem IV. je očekáván v 19 hodin.
Následovat bude uvítání císařského průvodu zástupci města Dobřichovice a udělení císařského privilegia, koncert středověké hudby v podání skupiny Rebule a rytířský turnaj pro královnu v podání SHŠ Alotrium.


 

Křižovnické náměstí

neděle 12. září

V neděli v ranních hodinách se císař Karel IV. rozloučí s pořadatelským městem Dobřichovice a v 9.30 bude pokračovat ve své pouti na Karlštejn.

 

LEtY

PRŮVOD CÍSAŘE KARLA IV. NA KARLŠTEJN

neděle 12. září 2021

Lety - náves

V 10.00 hodin přijede do Letů opět Královský průvod císaře Karla IV. 

Následovat bude přivítání císařského průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

 

V průvodu budete moci spatřit císaře Karla IV. s jeho manželkou císařovnou Eliškou Pomořanskou a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Společnost jim budou dělat dvořané a zbrojnoši, ale uvidíte i kejklíře či loveckou družinu se psy a dravci. Nebudou chybět ani vozy s krásnými dvorními dámami a další doprovod dvora - například spolek bubeníků Mortem a středověká kapela Krless.

 

ŘEVNICE

PRŮVOD CÍSAŘE KARLA IV. NA KARLŠTEJN

neděle 12. září 2021

Program na náměstí Jiřího z Poděbrad

12.15 - 12.45

Přivítání císařského průvodu zástupci obce a udělení císařského privilegia.

 

 

ZADNÍ tŘEBAŇ

PRŮVOD CÍSAŘE KARLA IV. NA KARLŠTEJN

neděle 12. září 2021

V odpoledních hodinách projede obcí Zadní Třebaň Královský průvod císaře Karla IV. 

Královský průvod bude obcí Zadní Třebaň projíždět v 14.15 hodin.

V průvodu budete moci spatřit císaře Karla IV. s jeho manželkou císařovnou Eliškou Pomořanskou a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Společnost jim budou dělat dvořané a zbrojnoši, ale uvidíte i kejklíře či loveckou družinu se psy a dravci. Nebudou chybět ani vozy s krásnými dvorními dámami a další doprovod dvora - například spolek bubeníků Mortem a středověká kapela Krless.

hlásná Třebaň

PRŮVOD CÍSAŘE KARLA IV. NA KARLŠTEJN

neděle 12. září 2021

Program na louce u jezu
 

15.00 - 16.00

V Hlásné Třebani na louce u jezu proběhne přivítání císařského průvodu starostou obce, pěší rytířský turnaj komentovaný královský banket k občerstvení urozených účastníků průvodu, včetně vystoupení muzikantů.

KARLŠTEJN 

slavnostní příjezd Průvodu císaře Karla IV. na Karlštejn

NEDĚLE  12. ZÁŘÍ  2021

 

17.30  slavnostní příjezd Průvodu Císaře Karla IV.

na tzv. císařskou louku U křížku nad hradem Karlštejn 

           

Slavnostní ukončení akce a udělení pamětních odznaků.

Vozy se z průvodu oddělí před Císařskou loukou.

srbsko

POSELSTVO VÉVODY BAVORSKÉHO ŠTĚPÁNA II.

neděle  6. června 2021

   Poselstvo vévody bavorského by mělo do Srbska slavnostně vjet v 11:30,  průvod může být na svém příjezdu opožděn. -)) 

TETín

POSELSTVO  VÉVODY  BAVORSKÉHO  ŠTĚPÁNA  II.

sobota 5. - neděle 6. června 2021

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

vévoda Štěpán II. bavorský na Tetíně 

sobotu 5. června z Králova Dvora vyrazí slavnostní Poselstvo  vévody Štěpána II. bavorského. První den zakončí na Tetíně, kde bude připraveno přivítání vévody Štěpána II. a jeho doprovodu jak ze strany obce, tak také církve. A to díky významu Tetína jako místa, kde byla zavražděna sv. Ludmila, první Přemyslovna a předek Karla IV.

 

V neděli 6. června pak bavorské poselstvo vyrazí po 10:00 z Tetína do Srbska. 

 

Trh s programem

sobota 5. června 2021

 

skupinové malování - Arteterapie Mgr. Aleny Škulecové

 

16:00 - slavnostní příjezd Průvodu

vévody bavorského Štěpána II.

 

přivítání vévody bavorského rychtářem

projev vévody Štěpána II.

křest tetínského piva Bořivoj

bubenická show

dobové tance

šermířský turnaj - Alotrium 

pozvání do dobového tábora - ukázky zbrojí a zbraní

 

Královské  město  beroun

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

sobota 5. června 2021

 

Beroun - Husovo náměstí

 

slavnostní příjezd Poselstva vévody bavorského je očekáván v 11:30

 

Beroun - areál Městské knihovny

(bývalá kasárna 88. pěšího pluku)

 

slavnostní příjezd Poselstva vévody bavorského je očekáván ve 12:30

tržiště s programem bude probíhat od 12:30 - 14:30

 

dobové tance

historická hudba Milvus

šermířský turnaj Alotrium

dobové tržiště

 

KRÁLŮV  DVŮR

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

sobota 5. června 2021

 

Zámek Králův Dvůr - trh s programem

9.30 hudba Milvus

9:40 Kejklíř Půpa

10:05 příjezd Štěpána II. vévody bavorského s družinou

10:10 Gladius - šerm

10:35  Milvus - historická hudba

10:45  Gladius - šermířský turnaj

10:05  Kejklíř Půpa

11:25  Milvus - historická hudba

11:40  Gladius - rytířské hry pro děti

+

Středověké tržiště s několika dobovými stánky

 

Vytvořte si  web zdarma