dobřichovice

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD
sobota 2. 6. - neděle 3. 6. 2018 

a

Středověký den pro císaře Karla IV.  – 2. 6. 2018 zámek Dobřichovice

Královský průvod v Dobřichovicích

Pořadatelské město Dobřichovice

    V sobotu 2. 6. 2018 bude celé odpoledne na louce pod zámkem v Dobřichovicích probíhat Středověký den pro císaře Karla IV.

    V odpoledních hodinách pak po příjezdu Královského průvodu proběhne slavnostní ceremoniál k uvítání císaře Karla IV.

Středověký den – Uvítání císaře Karla IV.
2. června 2018 – zámek Dobřichovice

PROGRAM:

12.30 hod – zahájení – herold Beneš z Vartenberka
12.40 hod – živá dobová hudba – Bakchus
13.00 hod – „Síla osudu“ - mysticko-šermířské vystoupení -Allgor
13.30 hod – sokolnická ukázka – Falconia
13.45 hod – živá dobová hudba – Bakchus
14.00 hod – „Africká pohádka“ – loutkové divadlo

od 14.00 hod – hrátky s vodou a ukázky techniky – JSDH Dobřichovice

15.00 hod – živá dobová hudba – Bakchus 
15.20 hod - „Verbováníčko“ – rytířský výcvik pro kluky a holky
16.00 hod – „Vznešené umění lovu“ – Falconia
16.45 hod – „Na dvoře Burguňdském“ – taneční vystoupení – Animata
17.00 hod – „Královský rytířský turnaj“ – Allgor
17.40 hod – živá dobová hudba – Bakchus
18.00 hod – uvítací ceremoniál – příjezd císaře Karla IV. a jeho                           Královského průvodu
19.00 hod – živá dobová hudba – Bakchus
19.30 hod – „ Hadry a balady“ - taneční vystoupení - Animata

Více

Radotín

Průvod Karla IV.

sobota 2. června 2018

Program na náměstí Sv. Petra a Pavla

program se připravuje

Černošice

Dětský den, jarmark a Královský průvod

2. června 2018

Program ve Sportparku Berounka (vedle Betonárky)

   V sobotu 2. června přivítáme v Černošicích opět po roce Královský průvod, a stejně jako vloni budeme slavit celý den. Odstartujeme v 9 hodin ráno tradičním Jarmarkem. V 10 hodin zahájíme dětský den se spoustou her a soutěžních stanovišť. Hlad a žízeň budete moct zahnat u stánků s občerstvením, které pro Vás připraví místní provozovatelé. To vše bude součástí historického jarmarku se spoustou prodejních stánků i dílen.

   Královský průvod dorazí v odpoledních hodinách, císaře samozřejmě přivítáme velkolepým ceremoniálem. Během dne se budeme bavit vystoupeními dětí z místních školek, různých souborů, šermířů, hudebníků a dalších. Konkrétně se můžeme těšit na šermíře ze skupiny historického šermu Artus Thor a černošické skupiny Nevers, pouliční divadlo Trakař, pěvecký sbor Mifun atd.  Celou slavnost zakončíme rockovým koncertem v podání skupiny Long Silence.

Program:

10.00 - 16:00 Dětský den

10.10 -  Pohádka Tři kůzlátka

11.00 – Mifun pěvecký sbor

11.30 -  Divadlo Trakař : Trakař

12.00 - Artus Thor : Turnaj neurozených

12.30 - Divadlo Trakař : Koníci

13.00 - Artus Thor: Povídání o rytířích

13.45 - Vystoupení dětí ze školky Kindergarten

14.00 - Příjezd Královského průvodu

14:30 - Artus Thor - 3 souboje před Karlem IV.

15.00 - Písničky pro děti Veronika Savincová, Pavel Hokr

16.00 -  Kapela Acoustic Nosie Band : acoustic rock

17.00 - Kapela Long Silence - bigbít

20.00 – závěr akce

Mezitím: - Jarmark, soutěže pro děti, lukostřelba

ČERNOŠICE  MOKROPSY

Královský   průvod
sobota 2. 6. 2018


 Mokropsy - Masopustním náměstí  

V odpoledních hodinách se na Masopustním náměstí shromáždí se lid mokropeský,

by císaře Karla IV. a jeho družinu slavně přivítal.

Spolek masopustní pak veselou taškařici připraví pro potěchu znavených poutníků.

 

   Též obec Všenory poselstvo slavné vypraví, by císaři hold složili a jemu se poklonili na Mokropeském náměstí.

Následně pak císaře Karla IV. na jeho cestě na Karlštejn doprovodí a praporec Všenorský hrdě ponesou.

Všenory

Královský  průvod

sobota 2. 6. a neděle 3. 6. 2018

poselstvo obce Všenory

Obec Všenory poselstvo slavné vypraví, by císaři hold složili a jemu se poklonili v odpoledních hodinách na Mokropeském náměstí.

Přeslavná Všenorská knihovna kratochvíli uspořádá ku potěše císaře i doprovodu jeho.

Následně pak císaře Karla IV. na jeho cestě na Karlštejn doprovodí a praporec Všenorský hrdě ponesou.

LETY

Královský  průvod

neděle 3. 6. 2018

Lety  -  náves  

V dopoledních hodinách přijede na Letovskou náves průvod Karla IV.

 Letovský lid veškerý v čele s rychtářkou pak slavnostě přivítá císaře Karla IV. s celým doprovodem a kratochvíli připraví.

řevnice

Královský průvod a Košíkářský trh

neděle  3. 6. 2018

Program na náměstí Jiřího z Poděbrad

Program se připravuje

Zadní Třebaň

Královský  průvod
neděle 3. 6. 2018

Zadní Třebaň - náves
V odpoledních hodinách proběhne slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu  radními obce i lidem jejím. 

 

   Po příjezdu Královského průvodu, dne 3. měsíce června léta Páně 2018, slavnostní přivítání se odehraje. Po něm císař římský a český král Karel IV. práva obce potvrdí a v milostivém rozmaru bude-li, snad i nová udělí.

Císaři i doprovodu jeho pro potěchu pak vystoupí děti z místní MŠ a zapěje místní TŘEBASBOR.

hlásná  třebaň

Královský průvod

3. 6. 2018

náves Hlásná Třebaň

   V Hlásné Třebani přivítá slavně císaře Karla IV. a doprovod jeho purkmistr a lid veškerý. Též ženy hlásnotřebaňské, jak jest již jejich zvykem a tradicí, jistě pro obveselení císaře a doprovodu jeho, štěpnou kratochvíli připraví.

KARLŠTEJN

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD   a   Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

neděle 3. června 2018

 

V 16:50  slavnostní příjezd Poselstva vévody Štěpána II. bavorského s doprovodem na nádvoří hradu Karlštejna.

 

V 16:50  slavnostní příjezd císaře a krále Karla IV. s chotí a doprovodem na nádvoří hradu Karlštejna.

   

     Na hradě Karlštejně přivítá císaře Karla IV. karlštejnský purkrabí a korunovační klenoty budou bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu v Kapli sv. Kříže.

 

 

srbsko

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

neděle  3. června 2018

   Obec Srbsko je již náležitě připravena na příjezd vévody bavorského. Ku příležitosti příjezdu Královského průvodu pořádá Srbsko v neděli 3. června od 11 h Královský den

   Zahraje středověká hudba Elthin, pro požitkáře je připravena soutěž o nejlepší "kotlíkový guláš" a další! 

   Samotné Poselstvo vévody bavorského by mělo do Srbska slavnostně vjet v 11:30,  průvod může být na svém příjezdu opožděn. -)) 

TETín

POSELSTVO  VÉVODY  BAVORSKÉHO  ŠTĚPÁNA  II.

sobota 2. - neděle 3. června 2018

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

Karel IV. na Tetíně 

sobotu 2. června z Králova Dvora vyrazí slavnostní Poselstvo  vévody Štěpána II. bavorského. První den zakončí na Tetíně, kde bude připraveno přivítání poselstva vévody Štěpána II. a jeho doprovodu jak ze strany obce, tak také církve. A to díky významu Tetína jako místa, kde byla zavražděna sv. Ludmila, první Přemyslovna a předek Karla IV. Na Tetíně bude přichystán kulturní program nejen pro účastníky průvodu.

V neděli 3. června pak bavorské poselstvo vyrazí po 10:00 z Tetína přes Srbsko na Karlštejn. 

 

Program na počest vévody Štěpána II. u kostelů 

sobota 2. června 2018

 

od 13:00

stánek muzea Tetín, dílna muzea Berounské keramiky, projížďky na ponících

občerstvení z hospůdky U Plotice

vystoupení pěveckého souboru Comodo   

historická hudba Miritis   

16:00 - slavnostní příjezd

         Poselstva vévody bavorského Štěpána II.

pozdravení rychtářem a farářem tetínským

přivítání dětským tetínským sborem

taneční vystoupení dětí ze ZŠ Tetín

slavnostní bubenická show - skupina Honorata

tanečnice pro vévodu

šermířský turnaj - skupina Honorata

historická hudba Miritis

večer hostina v táboře s družinou vévody Štěpána do nočních hodin

Královské  město  beroun

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

sobota 2. června 2018

Beroun  -   Husovo náměstí

 

    V sobotu dne 2. června těsně před polednem do Berouna z Králova Dvora slavnostně přijede

Poselstvo bavorského vévody Štěpána II.

Na Husově náměstí proběhne slavnostní uvítání vévody Štěpána II. purkmistrem města Berouna a krátký doprovodný program.

Poté se průvod vydá do pivovaru Berounský medvěd, kde bude též probíhat program na počest vévody.

 

Program:

11:55 - slavnostní příjezd Poselstva vévody bavorského na Husovo náměstí před berounskou radnici

slavnostní uvítání vévody Štěpána II. a jeho doprovodu purkmistrem města Berouna

vastavení nosítek s relikviářem sv. Ludmily

bubenická show - Honorata

tanečnice

ukázky šermířského umění gardy vévody Štěpána II. - Honorata

12:45 - odjezd průvodu do pivovaru Berounský medvěd

pivovar Berounský medvěd     

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

sobota 2. června 2018

Beroun  -  Rodinný pivovar Berounský medvěd


Program:

13:00 - slavnostní příjezd Poselstva vévody bavorského

slavnostní uvítání vévody Štěpána a jeho doprovodu  

bubenická show - Honorata

tanečnice

ukázky šermířského umění gardy vévody Štěpána II. - Honorata

historická hudba Mirits

15:00 - odjezd Poselstva vévody bavorského


KRÁLŮV  DVŮR

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

sobota 2. června 2018

Zámek Králův Dvůr 

 

Program:

9.30 - 9.40 hudba Milvus
9.40 - 10.00 šerm - Gladius
10.00 - 10.05 hudba Milvus


10.05 - 10.30 slavnostní příjezd a uvítání vévody Štěpána II. bavorského

bubenická show - Honorata

tanečnice

ukázky šermířského umění gardy vévody Štěpána II. - Honorata

 

10.30 - 10.45 hudba Milvus
10.45 - 11.00 - šerm Gladius
11.00 - 11.30 - hudba Milvus

Vytvořte si  web zdarma