dobřichovice

Průvod Karla IV.
sobota 2. 6. - neděle 3. 6. 2018 

a

Středověký den pro císaře Karla IV.  – 2. 6. 2018 zámek Dobřichovice

Královský průvod v Dobřichovicích

Pořadatelské město Dobřichovice

    V sobotu 2. 6. 2018 bude celé odpoledne na louce pod zámkem v Dobřichovicích probíhat Středověký den pro císaře Karla IV.

 

    V odpoledních hodinách pak po příjezdu Královského průvodu proběhne slavnostní ceremoniál k uvítání císaře Karla IV.

Program se připravuje

Více

Radotín

Průvod Karla IV.

sobota 2. 6. 2018

Program na náměstí Sv. Petra a Pavla

program se připravuje

Černošice

Královský průvod a Dětský den

2. 6. 2018

Program ve Sportparku Berounka

Program se připravuje

 

ČERNOŠICE  MOKROPSY

Královský   průvod
sobota 2. 6. 2018


 Mokropsy - Masopustním náměstí  

V odpoledních hodinách se na Masopustním náměstí shromáždí se lid mokropeský,

by císaře Karla IV. a jeho družinu slavně přivítal.

Spolek masopustní pak veselou taškařici připraví pro potěchu znavených poutníků.

 

   Též obec Všenory poselstvo slavné vypraví, by císaři hold složili a jemu se poklonili na Mokropeském náměstí.

Následně pak císaře Karla IV. na jeho cestě na Karlštejn doprovodí a praporec Všenorský hrdě ponesou.

Všenory

Královský  průvod

sobota 2. 6. a neděle 3. 6. 2018

poselstvo obce Všenory

Obec Všenory poselstvo slavné vypraví, by císaři hold složili a jemu se poklonili v odpoledních hodinách na Mokropeském náměstí.

Přeslavná Všenorská knihovna kratochvíli uspořádá ku potěše císaře i doprovodu jeho.

Následně pak císaře Karla IV. na jeho cestě na Karlštejn doprovodí a praporec Všenorský hrdě ponesou.

LETY

Královský  průvod

neděle 3. 6. 2018

Lety  -  náves  

V dopoledních hodinách přijede na Letovskou náves průvod Karla IV.

 Letovský lid veškerý v čele s rychtářkou pak slavnostě přivítá císaře Karla IV. s celým doprovodem a kratochvíli připraví.

řevnice

Královský průvod a Košíkářský trh

neděle  3. 6. 2018

Program na náměstí Jiřího z Poděbrad

Program se připravuje

Zadní Třebaň

Královský  průvod
neděle 3. 6. 2018

Zadní Třebaň - náves
V odpoledních hodinách proběhne slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu  radními obce i lidem jejím. 

 

   Po příjezdu Královského průvodu, dne 3. měsíce června léta Páně 2018, slavnostní přivítání se odehraje. Po něm císař římský a český král Karel IV. práva obce potvrdí a v milostivém rozmaru bude-li, snad i nová udělí.

Císaři i doprovodu jeho pro potěchu pak vystoupí místní spolek s připravenou kratochvílí.    

hlásná  třebaň

Královský průvod

3. 6. 2018

náves Hlásná Třebaň

   V Hlásné Třebani přivítá slavně císaře Karla IV. a doprovod jeho purkmistr a lid veškerý. Též ženy hlásnotřebaňské, jak jest již jejich zvykem a tradicí, jistě pro obveselení císaře a doprovodu jeho, štěpnou kratochvíli připraví.

KARLŠTEJN

KRÁLOVSKÝ  PRŮVOD

neděle 3. 6. 2018

V odpoledních hodinách  slavnostní příjezd císaře a krále Karla IV. s chotí a doprovodem na nádvoří hradu Karlštejna.

   

     Na hradě Karlštejně přivítá císaře Karla IV. karlštejnský purkrabí a korunovační klenoty budou bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu v Kapli sv. Kříže. 

TETín

Průvod vévody bavorského Štěpána II.

sobota 2. - neděle 3. 6. 2018

Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

Program

sobotu 2. června z Králova Dvora vyrazí slavnostní Poselstvo  vévody Štěpána II. bavorského. První den zakončí na Tetíně, kde bude připraveno přivítání poselstva vévody Štěpána II. a jeho doprovodu jak ze strany obce, tak také církve. A to díky významu Tetína jako místa, kde byla zavražděna sv. Ludmila, první Přemyslovna a předek Karla IV. Na Tetíně bude přichystán kulturní program nejen pro účastníky průvodu.

V neděli 3. 6. pak bavorské poselstvo vyrazí z Tetína přes Srbsko na Karlštejn. 

sobota 2. 6. 2018

Program na počest vévody Štěpána II. u kostelů 


přivítání dětským tetínským sborem

pozdravení rychtářem a farářem tetínským

slavnostní bubny - skupina Honorata

tanečnice pro vévodu

šermířský turnaj 

 

koncert středověké hudby

večer hostina v táboře družiny vévody Štěpána do nočních hodin

beroun

sobota 2. 6. 2018 - Beroun  

Husovo náměstí

 

    V sobotu dne 2. června v poledních hodinách do Berouna z Králova Dvora slavnostně přijede

Poselstvo bavorského vévody Štěpána II.

Na Husově náměstí proběhne slavnostní uvítání vévody Štěpána II. představiteli města a krátký doprovodný program.

Poté se průvod vydá do pivovaru Berounský medvěd, kde bude po celé odpoledne probíhat program na počest vévody.

 

program se připravuje

pivovar Berounský medvěd  2. 6. 2018   

Program se připravuje

KRÁLŮV  DVŮR

Průvod vévody bavorského Štěpána II.

2. 6. 2018

 

Zámek Králův Dvůr 

program se připravuje

Data map
Data map ©2018 Google
Data mapData map ©2018 Google
Data map ©2018 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

Královský průvod

Dobřichovice
Vítova 61
e-mail: pruvodkarlaiv@centrum.cz


Vytvořte si  web zdarma